Brandy Sanmoeradi

Brandy Sanmoeradi

Opleiding
Cultureel erfgoed
Lichting
2012
Specialisatie

Archieven

E-mail
brandysanmoeradi@hotmail.com

Zolang ik mij kan herinneren heb ik affiniteit met de kunsten. Via een omweg langs de kunstacademie in Utrecht, heb ik mijzelf een weg gebaand naar de wereld der erfgoed. Op de Reinwardt Academie ontdekte ik dat een plekje achter de schermen meer voor mij is weggelegd. Door de studie heb ik toegang verkregen tot het erfgoedveld en ik wil graag een bijdrage leveren door deze toegang voor met name de minderheden in de maatschappij laagdrempelig te maken. Alleen door het doen van gedegen onderzoek kan een verantwoorde representatie van ons verleden en heden worden gevormd. Deze groepen zullen zich dan ook vaker kunnen herkennen in het culturele aanbod en een groter maatschappelijk draagvlak verzorgen voor de hele erfgoedsector.

Brandy is de eerste afstudeerder aan de Reinwardt Academie die als onderdeel van haar bacheloropleiding Cultureel erfgoed ook het diploma archivistiek B behaalde.

Beschikbaarstelling bevraagd. Knelpunten rondom het project Teruggave Archieven Suriname nader onderzocht

Meer dan ooit tevoren is internet een onmisbare bron voor onderzoek. Steeds meer archiefinstellingen kiezen ervoor archieven via het internet beschikbaar te stellen. Naast de voordelen die dit met zich meebrengt, zijn er invloedrijke factoren die dienen te worden meegewogen in de keuze tot beschikbaarstelling. Vooral wanneer er sprake is van meerdere spelers.

Het project Teruggave Archieven Suriname is een samenwerkingsverband tussen het Nationaal Archief Nederland en het Nationaal Archief Suriname. Tijdens dit project vindt er vanuit Nederland een overdracht plaats naar Suriname van archieven die tijdens het koloniale regime in Suriname zijn gevormd. Deze archieven zijn vanaf het begin van de twintigste eeuw door Nederland in bewaring genomen. Sinds twee jaar heeft Suriname een verantwoord archiefgebouw, waardoor zelfstandig aan gedegen erfgoedbeheer kan worden gedaan. De teruggave van de archieven is een belangrijk onderdeel in het veranderende archiefwezen van Suriname als jonge soevereiniteit. Het project loopt gestaag, maar er zijn nog enkele vraagstukken rondom de beschikbaarstelling van het koloniaal archief via het internet. Deze kwesties hebben veelal te maken met wederzijds onbegrip. De archieven zijn gedeeld erfgoed, maar in hoeverre heeft dit gegeven invloed op de beschikbaarstelling via internet? Dient er rekenschap te worden gehouden met landen waarbij het belang van beschikbaarstelling via het internet met recht nog niet volledig is doorgedrongen?

Dit afstudeeronderzoek is een contextuele benadering die ingaat op de factoren die inzicht bieden in de knelpunten rondom het project. Gaandeweg wordt het duidelijk dat het project verder gaat dan een juridische overeenkomst. Factoren die spelen hebben te maken met het gedeelde verleden, de huidige politiek en de soms moeizame interculturele communicatie. Door het ontbreken van relevante literatuur is dit onderzoek veelal gestoeld op interviews van betrokkenen in Nederland en Suriname. Dit onderzoek biedt geen oplossing voor de problematiek, maar dient als een handreiking die bijdraagt in de discussie over de beschikbaarstelling van archieven via het internet. Een discussie met een voormalige kolonie als invloedrijke speler in het geheel.

Terug naar lijst
Delen