Sandra van Essen

Sandra van Essen

Opleiding
Cultureel erfgoed
Lichting
2011

Taalontwikkeling van jonge kinderen d.m.v. beeldende kunst

Ik kies voor dit onderwerp omdat educatie in musea mij altijd heeft aangesproken, speciaal die voor jonge kinderen. Weinig musea wagen zich aan peuters of kleuters, omdat ze 'te jong' zijn. Het tegendeel is waar.

Mijn afstudeerscriptie onderzoekt de mogelijkheden voor Villa Zebra om peuters te stimuleren in hun taalontwikkeling d.m.v. beeldende kunst. Daarvoor willen ze een tentoonstelling ontwikkelen. Mijn scriptie gaat erover Villa Zebra een soort leidraad te geven bij wat 3-jarigen kunnen, en tevens onderzoek ik of taalontwikkeling inderdaad gestimuleerd wordt door een (aantal) Villa Zebra-bezoek(en). Dit doe ik o.a. met een speciaal Villa Zebra-woordenboek. Taalstimulering is een nog enigszins onontgonnen terrein in de culturele sector, maar hierdoor kan samengewerkt worden met de onderwijssector om zo de taalproblemen al bij jonge kinderen de kop in te drukken.

Terug naar lijst
Delen