Patrick de Jong

Patrick de Jong

Opleiding
Cultureel erfgoed
Lichting
2011
E-mail
patjng@gmail.com
Contact
Facebook

verbeelding van het verlaten verleden

Het thema van de scriptie is een combinatie tussen cultureel erfgoed (presenteren en cultuurparticipatie), fotografie, architectuur, documentatie, web 2.0/social media, geschiedenis en moderne cultuur. Onderwerpen waar ik mij voor interesseer.

Particuliere fotocollecties hebben in het verleden al vaak hun waarde getoond voor het cultureel erfgoed. Maar de weg die een particuliere collectie moet afleggen om door een professionele erfgoedinstantie beheerd en behouden te worden is een langzame, moeilijke en helaas voor velen nog altijd een onbekende weg.

Deze scriptie gaat over een van deze particuliere fotocollecties die thematisch kunnen worden gegroepeerd; urban exploring; een underground fotografencultuur die zich bezighoud met het fotograferen van verlaten (veelal industrieel) erfgoed. Nu spreken we nog over collecties, waar er over gegaan zal moeten worden naar één collectie.

Het zijn fotocollecties die verspreid te vinden zijn op het internet. Belangrijke collecties die zonder back-up thuis op de kwetsbare computers worden bewaard. Het risico is zeer groot dat deze versnipperde collecties voor altijd verloren zullen gaan als er geen actie ondernomen wordt.

Het doel van dit project is om de waarde van deze collecties aan te tonen. Tevens wordt de collectie uitgebreid besproken en wordt beschouwd waarom het een plek verdient binnen het Nederlands cultureel erfgoed. Er wordt afgewogen welke partijen binnen het erfgoedveld in aanmerking komen om hier zorg voor te dragen, maar ook wordt bekeken wat de fotograven zelf willen met hun collecties. De hoofdvraag is dan ook: Binnen welke tak van het cultureel erfgoed kan een collectie urban exploring foto's het best tot zijn recht komen?

Terug naar lijst
Delen