Geert Holtgrefe

Geert Holtgrefe

Stimuleren mecenaat Nederlandse musea

Waarom kies je voor dit onderwerp?
Met de komende bezuinigingen zullen de Nederlandse musea andere inkomsten moeten verwerven om teruglopende subsidiebaten te ondervangen. In mijn onderzoek zal ik de huidige situatie van particuliere giften aan musea schetsen, en mogelijkheden om dit te verbeteren.

Het is een erg actueel onderwerp; ik ben geïnteresseerd in de wijze waarop musea minder afhankelijk kunnen worden van overheidssubsidies.

Terug naar lijst
Delen