Carolina Alvarez Martinez

Carolina Alvarez Martinez

No added preservatives: the (ethical) boundaries of preserving street art

Waarom kies je voor dit onderwerp?

Het sprak me persoonlijk aan: ik ben geïnteresseerd in kunst en een grote liefhebber van street art. En dan was er ook de beroepsoptiek van de richting Behoud en Beheer.
Het leek me een interessant nieuw fenomeen: de pogingen tot behoud van street art graffiti's van sommige kunstenaars zoals Banksy. Deze zijn heel controversieel binnen de street art gemeenschap; en de preservatie, verwijdering, enzovoort van (street art) graffiti gebeurt op een ongelijke, fragmentarische en grotendeels willekeurige manier. In dit kader bestaat er een dringende behoefte aan ethische richtlijnen.

Street art is van nature vergankelijk. Ten eerste kan het worden verwijderd wanneer het uncommissioned wordt gedaan. Ten tweede, het staat bloot aan het weer en andere factoren van verval. Ook zijn er, door de groeiende populariteit, nieuwe risicofactoren ontstaan zoals diefstal en aanvallen.
Maar dezelfde nieuwe conjunctuur heeft ook ervoor gezorgd dat bepaalde typen street art steeds vaker worden behouden. Speciaal met de stencil graffiti's van Banksy, die de laatste tijd meestal worden beschermd met een perspex laag of weggehaald van hun oorsprokelijke context.
Dit alles brengt ethische en museologische vragen met zich mee zoals: Doet preservatie afbreuk aan de essentie van street art? Waarom zouden we bepaalde werken behouden en hoe? En waarmee en met wie moet men rekening houden, aangezien onder andere dat het werk ongevraagd is geplaatst?

Terug naar lijst
Delen