Straatwaarden: in het nieuwe landschap van maatschappelijke erfgoedpraktijken

Riemer Knoop, Michiel Schwarz, Nancy van Asseldonk, Joost Beunderman, Henny Groenendijk, Diana Krabbendam, Steven ten Thije, Martijn de Waal, Jaap Westbroek (2017)

Straatwaarden: in het nieuwe landschap van maatschappelijke erfgoedpraktijken is de eindpublicatie van de eerste fase van het onderzoek Straatwaarden. Deze fase onderzocht de groeiende ‘vermaatschappelijking’ van de omgang met erfgoed in en buiten Nederland. De publicatie doet verslag van de werkateliers waarmee het onderzoek vorm kreeg en gaat in op drie praktijkgevallen op het gebied van gebouwd erfgoed, archeologie en musea. Het kader wordt gevormd door methodische, theoretische en praktische beschouwingen.  

Download
Straatwaarden: in het nieuwe landschap van maatschappelijke erfgoedpraktijken
ISBN
978-90-71681-29-5
Straatwaarden: in het nieuwe landschap van maatschappelijke erfgoedpraktijken
Terug naar lijst
Delen