Soundverse: een onderzoek naar de rol van VR in gelaagde betekenisconstructie bij de Oudekerkstoren

Bernadette Schrandt, Paul Ariese, Frederique Evers, Marianna van der Zwaag en Hilla Peltola (2021)

Dit project is gefinancierd met de top-up regeling 2020 van CoECI

Aan dit project werkten mee:

Samenvatting onderzoek
Nu nieuwe technologieën als virtual en mixed reality steeds toegankelijker worden voor erfgoedinstellingen, rijst de vraag hoe ervaringen met deze technologieën zo ontworpen kunnen worden dat bezoekers de vaak onzichtbare verhalen en contexten van stedelijk (im)materieel erfgoed kunnen ervaren. De Hogeschool van Amsterdam, Reinwardt Academie en de Oude Kerk hebben daarom een kleinschalig onderzoek opgezet naar het prototype Soundverse. Soundverse is een virtuele en multisensorische interpretatie van de Oudekerkstoren die gemaakt is door studenten van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met de Oude Kerk. In het onderzoek stond de vraag centraal in hoeverre Soundverse (potentiële) bezoekers de mogelijkheid biedt om een verbinding aan te gaan met de stedelijke erfgoedlocatie de Oude Kerk. Daarbij is gebruik gemaakt van de emotienetwerken-methodiek die is ontwikkeld door de Reinwardt Academie en Imagine IC. Uit de gesprekken blijkt dat het levendige en speelse karakter van Soundverse wordt gewaardeerd, maar ook dat een gevoel van vervreemding optreedt doordat de relatie met de Oude Kerk onduidelijk blijft. Verder komt naar voren dat de toegepaste adaptatie op het emotienetwerken-model kansen biedt voor studenten bij het uitvoeren van hun onderzoek.

Het project werd mede uitgevoerd in het kader van de promotieonderzoeken van zowel Paul Ariese (AHK) en Bernadette Schrandt (HvA). Zo onderzoekt Paul Ariese hoe erfgoedpraktijken en religieuze praktijken zich tot elkaar verhouden en kijkt Bernadette Schrandt naar de rol van nieuwe technologieën in erfgoedbeleving.

Download
Soundverse: een onderzoek naar de rol van VR in gelaagde betekenisconstructie bij de Oudekerkstoren
Soundverse: een onderzoek naar de rol van VR in gelaagde betekenisconstructie bij de Oudekerkstoren
Terug naar lijst
Delen