Erfgoed is

Veerle Vanbuel en Hildegarde Van Genechten (2021)

Deze publicatie begeleidde de Dag van de Cultuureducatie van 11 maart 2021, met als thema ‘Erfgoed is’.

In deze publicatie leest u interviews met Bruno De Wever (UGent), Hester Dibbits (Reinwardt Academie), Poli Roumeliotis (Buurten met erfgoed) en Milo Rau (NTGent). Ilja Leonard Pfeijffer en Rebekka de Wit zorgen elk in een column voor extra beschouwingen.

Allen buigen ze zich over de vraag wat erfgoed is. Erfgoed helpt ons om cultuur over generaties heen richting en betekenis te geven. En het stelt ons voor de uitdagende vraag wat wij, op onze beurt, kunnen en willen doorgeven aan volgende generaties.

Een vraag die uitnodigt tot reflectie over wat erfgoed precies is, én tot onderzoek over de rol die ieder van ons in het proces van erfgoedvorming en betekenisgeving kan opnemen. Zo werken we aan het cultureel bewustzijn van onszelf en van de samenleving. En dat is waar cultuureducatie voor staat.

Deze publicatie is een realisatie van CANON Cultuurcel (Departement Onderwijs en Vorming), het Departement Cultuur, Jeugd en Media en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

Erfgoed is
Terug naar lijst
Delen