Emotienetwerken: tool voor gesprek

Danielle Kuijten en Hester Dibbits (2021)

Hester Dibbits (lector Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie) en Danielle Kuijten (Imagine IC) gaan in dit artikel verder in op methoden om gesprekken over erfgoed vorm te geven. Ze ontwikkelden een methode genaamd emotienetwerken, dat gaat over het samen onderzoeken van de complexe interacties tussen mensen en erfgoed en mensen onderling. Het is een methode om verkokering rond erfgoed tegen te gaan en erfgoed meer te zien als bron van inspiratie, empathie en verbinding. 

Dit artikel verscheen in het AGORA themanummer ‘Erfgoed en conflict’. Conflict is inherent aan erfgoed. Er zijn immers veel waarden verbonden aan erfgoed en die kunnen voor iedereen anders zijn. Zo ontstaan er debatten over het al dan niet behouden, hergebruiken of aanpassen van bepaalde gebouwen, objecten en monumenten. Dit themanummer van AGORA richt zich dan ook op de volgende vraag: hoe kun je de veelstemmigheid en emoties rondom erfgoed een plek geven in het denken over, en de omgang met erfgoed? Het doel van dit themanummer is daarmee om inzicht te geven in mogelijke oplossingsrichtingen. De auteurs richten zich bewust niet op het uitdiepen van verschillende meningen, maar veel meer op het verkennen van mogelijkheden om met veelstemmigheid en emotie om te gaan.

Download
Emotienetwerken: tool voor gesprek
Emotienetwerken: tool voor gesprek
Terug naar lijst
Delen