Emotienetwerken: erfgoed- en burgerschapseducatie in de 21e eeuw

Hester Dibbits (2020)

In gesprekken over erfgoed kunnen de emoties hoog oplopen. Door met betrokkenen te onderzoeken waar die emoties vandaan komen, ontstaan nieuwe verbindingen tussen mensen. Vanuit dit idee ontwikkelden de Reinwardt Academie en Imagine IC samen met anderen de methode van Emotienetwerken. In dit artikel beschrijft Hester Dibbits de achtergronden van deze methode en praktijkervaringen van erfgoedprofessionals.

Het artikel verscheen in een themanummer van Cultuur+Educatie. Het themanummer gaat over erfgoededucatie en de omgang met emoties.

Download
Emotienetwerken: erfgoed- en burgerschapseducatie in de 21e eeuw
Emotienetwerken: erfgoed- en burgerschapseducatie in de 21e eeuw
Terug naar lijst
Delen