Precaire spanning

De rol van de erfgoedprofessional bij het herkennen en wegnemen van spanning binnen de herdenkingscontext van de Shoah en van het slavernijverleden.

In dit postdocproject kijkt Judy Jaffe-Schagen naar twee actuele complexe erfgoedcasussen, de omgang met het erfgoed van de Shoah en het slavernijverleden. Daarbij gaat het om de vraag hoe erfgoedprofessionals een bemiddelende rol kunnen spelen bij het omgaan met beladen erfgoed. Dit is relevant vanwege de spanning die deze beladen geschiedenissen kunnen veroorzaken in tal van maatschappelijke contexten: tijdens de dodenherdenking op 4 mei en tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli, maar bijvoorbeeld ook in discussies over restitutie van roofkunst en koloniale kunst en over het maken van politieke excuses. Ook in het onderwijs, als (herdenken van) de Shoah en slavernijverleden ter sprake komen, kan deze spanning optreden.

Aan de hand van casussen wordt het over en weer gebruik van woordkeuzes, kunstuitingen en rituelen binnen de herdenkingspraktijken in kaart gebracht. Middels interviews wordt gekeken of dit bewust gebeurt en hoe dit wordt waargenomen door verschillende betrokkenen. Aan de basis van het onderzoek ligt het idee dat de spanning voortkomt uit een gevoel van ongelijkwaardigheid in de strijd om een plek in het Nederlands herdenkingslandschap. Dit is niet los te zien van het ontbreken van herkenning en erkenning van nog bestaande trauma’s, van de aanwezigheid van antisemitisme en racisme in de samenleving, en van het bestaan van verschillende repertoires aan historische kennis.

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA  onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Jaar

2021

Terug naar lijst
Delen