The Critical Visitor

(2020-2024)
Dit project, meegefinancierd door het Smart Culture-programma van NWO onderzoekt hoe erfgoedinstellingen in hun organisatie collecties en tentoonstellingsruimten een vorm van inclusiviteit en toegankelijkheid kunnen bewerkstelligen die tegemoetkomt aan de pluriforme eisen van de hedendaagse 'kritische bezoeker'. Vijftien partners werken samen aan intersectionele tools die mechanismen van uitsluiting en onderdrukking niet alleen blootleggen, maar ook ontmantelen.

Projectleider/penvoerder: dr. Eliza Steinbock, Universiteit Leiden Partners: Het Nieuwe Instituut, Research Centre for Material Culture, Atria, The Amsterdam Museum, Imagine IC, Van Abbemuseum, Studio I Platform for inclusive culture.

Website
https://arias.amsterdam/the-critical-visitor-intersectional-approaches-for-rethinking-retooling-accessibility-and-inclusivity-in-heritage-spaces/
Terug naar lijst
Delen