(2020-2024)
Dit project, meegefinancierd door het Smart Culture-programma van NWO onderzoekt hoe erfgoedinstellingen in hun organisatie collecties en tentoonstellingsruimten een vorm van inclusiviteit en toegankelijkheid kunnen bewerkstelligen die tegemoetkomt aan de pluriforme eisen van de hedendaagse 'kritische bezoeker'. Vijftien partners werken samen aan intersectionele tools die mechanismen van uitsluiting en onderdrukking niet alleen blootleggen, maar ook ontmantelen.

Projectleider/penvoerder: dr. Eliza Steinbock, Universiteit Leiden Partners: Het Nieuwe Instituut, Research Centre for Material Culture, Atria, The Amsterdam Museum, Imagine IC, Van Abbemuseum, Studio I Platform for inclusive culture.

Promotieonderzoek Founding an Inclusive Space: Legacies of Alternative Archiving Practices in the Netherlands, Germany and the United Kingdom
Het promotieonderzoek ‘Founding an Inclusive Space: Legacies of Alternative Archiving Practices in the Netherlands, Germany and the United Kingdom’ gaat over de geschiedenis van LHBT+ archieven in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, en West-Duitsland, vanaf de jaren 70 van de twintigste eeuw. Dit promotieonderzoek wordt uitgevoerd door Noah Littel en is deel van het grotere project, ‘The Critical Visitor: Intersectional approaches for rethinking and retooling accessibility and inclusivity in  heritage spaces’, onder leiding van Eliza Steinbock. De onderzoeksbegeleiders zijn Eliza Steinbock (Universiteit Maastricht), Monika Baár (Universiteit Leiden), en Hester Dibbits (Reinwardt Academie). Het project ging in februari 2020 van start en loopt tot februari 2025. 

Noah Littel
Noah Littel (hen/hun) is promovendus aan de Universiteit Maastricht, Faculty of Arts and Social Sciences. Hen heeft de bachelor Geschiedenis en de researchmaster History: Political Culture and National Identities volbracht aan de Universiteit Leiden, en specialiseert zich in LHBT+ geschiedenis in de late twintigste eeuw.

Publicaties 2021-2022

  • Littel, N., ‘Playing the game of lesbian imagination: radical lesbian feminist organising in the Dutch Lesbian Nation’, Women's History Review (July 2021) DOI: 10.1080/09612025.2021.1954335
  • Littel, N., ‘Lesbisch Prachtboek’, withpride.ihlia.nl/story/lesbisch-prachtboek/ (June 2021).
  • Littel, N., ‘Lesbian Nation’, withpride.ihlia.nl/story/lesbian-nation/ (June 2021).
  • E. Pollaert, met medewerking van N. Littel, H. Huisman, P. van Trigt, ‘Plaatsen van Trots en Treurnis: Verhalen van Gehandicapt Verzet’, rekto:verso 91 (August 2021).
  • Littel, N., ‘Patriarchale concessies, olifantenpaadjes, en bewustwordingsmechanismen: De ideologische achtergrond van catalogisering in Nederlandse LHBT+ archieven’, Historica (June 2022).
Website
https://arias.amsterdam/the-critical-visitor-intersectional-approaches-for-rethinking-retooling-accessibility-and-inclusivity-in-heritage-spaces/
Terug naar lijst
Delen