(Re-)Tracing History

(Re-)Tracing History: New Methodologies for Making the Past Tangible, Palpable and Negotiable

Het project (Re-)Tracing History. New Methodologies for Making the Past Tangible, Palpable and Negotiable van het onderzoeksprogramma de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), route Levend Verleden, is (mede) gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De 3 deelprojecten zijn:
Stories in Motion (EUR) - dr. Norah Karrouche
A Virtual Agora: De Tolerantie Carrousel U900 (UU) - prof. dr. Toine Pieters
Feeling the Traces of the Colonial Past (RU) - prof. dr. Liedeke Plate, Farida Nabibaks, Vicky Fisher

Hoofdaanvrager: Reinwardt Academy (AHK) – prof. dr. Hester Dibbits

Onderzoekers (VU, EUR, UU, RU) lanceren ‘action framework’ voor erfgoedsector.

Op 22 september 2022 vindt in Utrecht het symposium (Re-)Tracing History: New Methodologies for Making the Past Tangible, Palpable and Negotiable plaats. Aanleiding is de afronding van drie collaboratieve onderzoeksprojecten geleid door onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Utrecht en Radboud Universiteit Nijmegen, samengebracht in een gelijknamig NWA-project. Het afgelopen jaar hebben de onderzoekers in samenwerking met culturele instanties en het bredere publiek onderzocht hoe men over het hoofd geziene sporen van het verleden kan opnemen in de hedendaagse erfgoedpraktijk. De drie projecten hebben onderzocht hoe oral history, dans en virtuele dialoog kunnen worden toegepast om niet-gehoorde en gekende sporen van het verleden tastbaar, invoelbaar en bespreekbaar te maken in het publieke domein. Hoe kunnen deze sporen gebruikt worden om het publieke debat te verrijken en spanningen weg te nemen?

Op het symposium wordt naast het bespreken van de onderzoeksresultaten ook een Action Framework gelanceerd, waarin concrete aanbevelingen worden gedaan voor de erfgoedpraktijk.

Het gratis symposium vindt plaats op donderdag 22 september in Cultuurcentrum Parnassos, Kruisstraat 201, 3581 GK Utrecht. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een online of live deelname bij tessa.verloren@ahk.nl.

Terug naar lijst
Delen