Precaire spanning

De rol van de erfgoedprofessional bij het herkennen en wegnemen van spanning binnen de herdenkingscontext van de Shoah en van het slavernijverleden.

In dit postdocproject kijkt Judy Jaffe-Schagen naar twee actuele complexe erfgoedcasussen, de omgang met het erfgoed van de Shoah en het slavernijverleden. Daarbij gaat het om de vraag hoe erfgoedprofessionals een bemiddelende rol kunnen spelen bij het omgaan met beladen erfgoed. Dit is relevant vanwege de spanning die deze beladen geschiedenissen kunnen veroorzaken in tal van maatschappelijke contexten: tijdens de dodenherdenking op 4 mei en tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli, maar bijvoorbeeld ook in discussies over restitutie van roofkunst en koloniale kunst en over het maken van politieke excuses. Ook in het onderwijs, als (herdenken van) de Shoah en slavernijverleden ter sprake komen, kan deze spanning optreden.

Aan de hand van casussen wordt het over en weer gebruik van woordkeuzes, kunstuitingen en rituelen binnen de herdenkingspraktijken in kaart gebracht. Middels interviews wordt gekeken of dit bewust gebeurt en hoe dit wordt waargenomen door verschillende betrokkenen. Aan de basis van het onderzoek ligt het idee dat de spanning voortkomt uit een gevoel van ongelijkwaardigheid in de strijd om een plek in het Nederlands herdenkingslandschap. Dit is niet los te zien van het ontbreken van herkenning en erkenning van nog bestaande trauma’s, van de aanwezigheid van antisemitisme en racisme in de samenleving, en van het bestaan van verschillende repertoires aan historische kennis.

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA  onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Judy Jaffe-Schagen
Judy Jaffe-Schagen werkt als zelfstandig historicus in Israël en Nederland en als docent aan de internationale masteropleiding Applied Museum and Heritage Studies (AMHS). Sinds haar studie economisch-sociale geschiedenis heeft ze bij verschillende musea gewerkt, zoals het Joods Historich Museum in Amsterdam, het Zaans Museum in Zaandam, het Victoria and Albert Museum in Londen en Yad Vashem in Jeruzalem. Bijna altijd lag de nadruk van haar onderzoek op verhalen achter objecten. Tijdens haar promotieonderzoek richtte zij zich op de betekenis van locatie op de relatie tussen mens en object en op de rol van musea bij het tot stand komen van een natie-staat. 

Terug naar lijst
Delen