Het heilige in de gemusealiseerde synagogeruimte. Representaties van Joods religieus leven in het Amsterdamse Joods Cultureel Kwartier

Het promotieonderzoek van Paul Ariese aan de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture) richt zich op de vraag welke religieuze betekenissen, sensaties en ervaringen de Portugese Synagoge (een erfgoedsite en een religieus gebouw ineen) en de Grote Synagoge (sinds 1987 het Joods Historisch Museum) vandaag de dag oproepen. Onderzocht hoe Sefardische en Ashkenazische gemeenschappen, erfgoedprofessionals en museumpubliek deze ruimtes interpreteren, invullen en gebruiken. De studie geeft inzicht in de wisselwerking tussen religie en erfgoed en effent daarmee de weg voor de herpositionering van Joods religieus erfgoed in de steeds meer seculiere en pluriforme Nederlandse samenleving. Het onderzoek wordt begeleid door Prof. Emile Schrijver (UvA/JCK) en Prof. Hester Dibbits (EUR/Reinwardt Academie).

Terug naar lijst
Delen