Food Heritage Learning Network

What's Cooking at the Reinwardt Academy?
14 juli 2022

Op 5 juli zijn partners en collega’s van de Reinwardt Academie uitgenodigd voor een informatieve brunch. Tijdens deze brunch werden de resultaten van de inspanningen rondom erfgoed en voeding van het afgelopen schooljaar gedeeld. Erfgoed en voeding had door de jaren heen al een plekje in het programma en is actueler dan ooit. Dankzij de Comenius Teaching Fellow (NRO) hebben we nu de mogelijkheid dit verder uit te werken en te bestendigen in het curriculum voor zowel de bachelor Cultureel erfgoed als de Master Applied Museum and Heritage Studies. Daarnaast is ook de koppeling tussen het lectoraat en het onderwijs sterker gemaakt

Tijdens de brunch namen betrokken docenten, lectoren, studieleiders en studenten het woord om de ervaringen en uitkomsten van hun project te presenteren. Ook de samenhang tussen de projecten academie breed kwam aan bod waarin een nauwere en gerichte manier van samenwerking tussen onderwijs, lectoraat en partners uit het veld inzichtelijk werd gemaakt.

Presentaties en discussie toonden dat erfgoedprofessionals kunnen bijdragen in actuele discussies rondom de voedseltransities door oog te hebben voor de complexe wisselwerking tussen emoties, denkbeelden en verschillende soorten kennis die daarbij een rol spelen. Onderzoek naar persoonlijke gebruiken, tradities en rituelen en het achterliggend cultuurhistorisch perspectief helpt om die wisselwerking beter te begrijpen en ook te zien hoe in verschillende contexten het alledaagse als ‘erfgoed’ een speciale betekenis krijgt.  

De bijeenkomst werd tevens verzorgd met broodjes pom, bara’s en zoetigheden van culinaire legende Mavis Hofwijk. Tijdens de bijeenkomst lichtte zij toe hoe haar cateringbedrijf is gestart. Naast dat de keuken van Mavis Hofwijk heerlijk is, is haar bedrijf ook een plek voor ontmoeting in het stadsdeel Zuid-Oost. Meer weten of Mavis Hofwijk en haar kookkunsten? Bekijk dan het project ‘Tussen Gaasp & Gracht’ van OSCAM x Museum van Loon. Deze tentoonstelling is te zien t/m 2 oktober bij zowel Imagine IC als Museum van Loon.

De bijeenkomst werd afgesloten met een blik op de toekomst met als belangrijkste mededeling dat erfgoed en voeding een vast onderdeel in het nieuwe curriculum van de Reinwardt Academie is geworden. Verder hebben we partners gevonden met wie we in de toekomst gaan samenwerken in de verschillende jaarlagen.

Terugblik op de workshop: ‘Tipping the Balance in the Football Canteen: Dealing with the Meat Ball and its Lovers through Emotion Networking’
12 juli 2022

Een team van studenten, alumni en een PHD kandidaat van de Reinwardt Academie was op 23 juni actief op de internationale conferentie: ‘The Table is set, Food Identity and European Cities.’ Deze werd gehouden binnen de hekken van de Floriade, een gezamenlijk initiatief van de gemeente Almere, Aeres hogeschool, de Flevo Campus, De floriade Expo, de provincie Flevoland, Eurocities Working Group Food en het Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP).

Yolie Michielsen, een PHD kandidaat die haar onderzoek voor zowel de Universiteit van Wageningen als de Reinwardt Academie doet, leidde de workshop in. Vleesconsumptie is sterk geworteld in culturele tradities en identiteit. Geluiden om de door vlees gedomineerde eetculturen drastisch te veranderen roepen allerlei emoties en weerstand op. Om sentimenten rondom de zogenoemde eiwittransitie bloot te leggen gebruikt Yolie in haar onderzoek de methode van emotienetwerken.  

Na de inleiding werden de deelnemers opgedeeld en namen plaats aan een tafel om zelf de methode te ervaren. Gespreksonderwerp: de gehaktbal, die in het centraal op het werkblad werd geplaatst. Tijdens de workshop bogen zij zich over gevoelens die gepaard gaan in de discussie omtrent de eiwittransitie. Voedselkeuzes zijn niet zo rationeel als deze wellicht lijken en komen vaak voort uit gevoelens van nostalgie en thuis. Ook de geur en beeld van de gehaktbal werd mee genomen in de discussie. En hoewel de meningen van deelnemers niet erg uiteen lagen konden zij toch worden bewogen door meningen van anderen om hun positie te herzien.

De workshop was ingestoken als een uitnodiging voor deelnemers uit de voedselwereld om verder kennis te maken met de methode van emotienetwerken; een voorbeeld hoe we als erfgoedprofessionals met onze kennis en ook ons perspectief kunnen bijdragen aan de zoektocht naar oplossingen in grootstedelijke voedselproblemen.

Flevo Campus Think Tank

In het voorjaar van 2022 nemen een aantal bachelor- en masterstudenten van de Reinwardt Academie deel aan de Think Thank van de Flevo Campus. Tijdens dit internationaal en multidisciplinair samenwerkingsproject gaan studenten van verschillende opleidingen en enkele startende ondernemers aan de slag om een onderzoeksproject uit te werken tot een concrete en geteste oplossing omtrent voedselvraagstukken.

Tijdens dit proces worden zij gecoacht door Food Hub. Een instelling die voedselonderwijs verschaft door verschillende lagen van de samenleving. Hoe kunnen studenten van de Reinwardt Academie bijdragen aan het gesprek rondom een duurzame en gezonde voedseltransitie?

In het kader van het Food Heritage Network Project doet de Reinwardt Academie onderzoek en evalueert hoe zij voedselvraagstukken en een multidisciplinaire aanpak kan bestendigen in haar onderwijs. De resultaten zullen op donderdag 23 juni tijdens de Conference on Food Identity and European Cities: the Table is Set! worden gepresenteerd aan bezoekende professionals. Via deze link kun je je aanmelden voor de conferentie.

The table is set!

In het kader van het Comeniusproject Food Heritage Learning Network zijn de eerste resultaten zichtbaar geworden. In een grote kas op het expo terrein van de Floriade is de presentatie The table is set te zien. De presentatie is onderdeel van een opdracht waar een team van Bachelor studenten van de Reinwardt Academie uit het vierde jaar het afgelopen half jaar aan heeft gewerkt. Sinds 14 april is de presentatie zichtbaar voor publiek.  

In opdracht van en in samenwerking met een internationaal netwerk van steden, het Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) en het kennisinstituut de Flevo Campus (gemeente Almere en provincie Flevoland) heeft het team van de Reinwardt Academie gewerkt aan de vraag hoe ze nationale en internationale projecten binnen deze netwerken rond voedselinnovatie en voedselproblematieken zichtbaar kunnen maken voor het bezoekende publiek 

Het netwerk van steden leert van elkaar door kennis en informatie te delen rond projecten die lokaal plaatsvinden op het gebied van grootstedelijke voedselvraagstukken. Men zoekt naar oplossingen die bijdragen aan een duurzamer, gezonder en toegankelijker voedselsysteem. Voor Almere, de gastheer van de Floriade Expo en ook lid van de MUFPP, zijn dat de projecten van de Flevo Campus die zich, net als de andere MUFPP-deelnemers, inzet om onderzoek te doen rond deze stedelijke voedselvraagstukken.  

De opgeleverde presentatie The table is set wil een laagdrempelige introductie zijn op de voedselvraagstukken door de bezoeker zelf na te laten denken over eigen dagelijks voedselgebruik en door inspirerende nationale en internationale projecten van steden te tonen.   

Op 23 juni was de Reinwardt Academie ook aanwezig op de internationale conferentie: ‘The Table is set, Food Identity and European Cities.’ Deze werd gehouden op het terrein van de Floriade. Lees hier het hele verslag.

Het project Food Heritage Learning Network vindt plaats in het kader van het onderzoeksprogramma Bringing in History van het lectoraat Cultureel erfgoed van de Reinwardt Academie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten). Het onderwijsinnovatieproject richt zich op de rol van de erfgoedprofessional bij voedselvraagstukken en op onderwijs waarbij de voedselwereld nauw betrokken is. Voor het project verwierf Mario Jellema een Comenius Teaching Fellow beurs van regieorgaan SIA.

Food Heritage Learning Network

Mario Jellema, docent aan De Reinwardt Academie, heeft een Comeniusbeurs ontvangen voor het project Food Heritage Learning Network. Met deze beurs kunnen onderwijsprofessionals hun visie op onderwijsinnovatie in de praktijk brengen.

De erfgoedprofessional van de toekomst zal zich steeds vaker gaan richten op grootstedelijke voedingsvraagstukken en zich mengen in de maatschappelijke discussies hieromtrent. In onze opleiding willen we studenten hier vanaf het eerste jaar in gaan equiperen door direct de samenwerking aan te gaan met relevante stakeholders. De stakeholders zijn voedingsprofessionals, beleidmakers, producenten en consumenten. Binnen een netwerk werken we samen aan het vergroten, uitwisselen en creëren van kennis op het thema voeding, voedsel en erfgoed.

Maatschappelijke voedingsvraagstukken worden echter veelal benaderd vanuit een monodisciplinair gezondheids- of gedragsperspectief. Binnen aanverwante disciplines wordt steeds meer samengewerkt, maar het is nog niet vanzelfsprekend om bij de aanpak van deze vraagstukken gebruik te maken van cultuurhistorische kennis van eten en eetgedrag.

De uitwisseling en toepassing van deze kennis zal plaatsvinden in een authentieke leer- en werkomgeving: het Food Heritage Learning Network. Hierdoor wordt het voor de toekomstige erfgoedprofessional mogelijk om impact te realiseren op maatschappelijke voedingsvraagstukken. De erfgoedstudent leert in een authentieke situatie ‘network-based’ samenwerken. Zo ‘empoweren’ we de erfgoedstudent om uit te groeien tot een serieuze partner bij het ontwerpen van innovaties of oplossingen. Het continu uitwisselen van opgedane kennis gaat resulteren in een betere onderzoekende houding en een sterker kritisch vermogen bij zowel de student als de stakeholders. Het beoogde resultaat is om een onderwijs prototype te ontwikkelen en deze na evaluatie in te bedden in een doorlopende leerlijn, het onderzoekend vermogen en network-based samenwerken te versterken, de urgentie duidelijk voelbaar te maken en uiteindelijk maatschappelijke impact te realiseren.

Terug naar lijst
Delen