Erfgoed van mens dier relaties

Edwin van der Veldt onderzoekt de vele representaties van de relaties tussen dieren en mensen in het brede erfgoedveld. Hoe worden en werden dieren (dood en levend) gerepresenteerd? En wat zeggen die representaties over vroegere (en huidige) opvattingen over de relatie tussen mens, dier en natuur? Vanuit de opvatting dat ook (niet-menselijke) dieren geschiedenis en erfgoed vormgegeven, werkt hij toe naar een ‘meersoortige’ erfgoedbenadering die erfgoedprofessionals kan helpen bij actuele vraagstukken over het landschap, gezondheid, natuur en biodiversiteit. Momenteel werkt Edwin aan het onderzoeksproject Het museum van de bio-industrie, waarin plaats is voor de geschiedenis en het erfgoed van iedereen die betrokken was bij het ontstaan van de intensieve veeteelt in Nederland. 

Edwin van der Veldt  
Edwin van der Veldt is cultuurhistoricus en docent-onderzoeker aan de Reinwardt Academie. Vanuit de vraag ‘wat dachten mensen?’ onderzoekt hij de relaties tussen mensen en hun omgeving, specifiek de natuur en andere (niet menselijke) dieren. Die relaties zijn overal terug te zien: in natuurhistorische musea, stadsparken, landgoederen, rariteitenkabinetten, boerderijen, botanische tuinen, openluchtmusea en in weilanden met Engels raaigras. Het brede erfgoedlandschap toont de vele manieren waarop de mens zijn leefomgeving heeft aangepast, met zichtbare gevolgen als voedselzekerheid, gezondheid, klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en grote ongelijkheid tussen mensen en dieren.

Als docent Cultuurgeschiedenis en Erfgoedtheorie doceert hij over de geschiedenis van verzamelen en musea, ongelijkheid, racisme, erfgoed en landschap, analytisch en kritisch denken en hij schreef de Schrijfwijzer van de Reinwardt Academie. Met studenten onderzoekt hij steeds nieuwe manieren om het verleden begrijpelijk en invoelbaar te maken zonder het verleden te versimpelen, te claimen of geweld aan te doen. 

Terug naar lijst
Delen