Emotienetwerken rond erfgoed in educatieve settings

EmErEd (2018-2019)
In een tweejarig onderzoeksproject gefinancierd door de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) binnen het startimpulsprogramma JOIN, in de route Veerkrachtige Samenlevingen, stond de ontwikkeling van een emotienetwerkmethode in erfgoededucatie centraal. Wat gebeurt er als leerlingen samen met hun docent en een erfgoededucator de emoties rond een specifiek item in kaart brengen en daarover in gesprek gaan?

Projectleider/penvoerder: prof. dr. Hester Dibbits, ESHCC (EUR) Partners: Reinwardt Academie, Museum Gouda, Imagine IC, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie

Website
reinwardt.ahk.nl/lectoraat-cultureel-erfgoed/emotienetwerken/
Terug naar lijst
Delen