COHERENT

NWO heeft een subsidie toegekend aan het COHERENT project (COllaborative HEritage REsearch and iNTervention design: towards future oriented food traditions, garment collections and war sites), dat is ontwikkeld binnen de NWA-route Levend Verleden. Dit project, met een looptijd van twee jaar (sept 2022-aug 2024), omvat transdisciplinair actieonderzoek naar voedselpraktijken bij feesten, naar kleding en globalisering, en naar de hedendaagse betekenis van oorlogslocaties. Wetenschappelijke en maatschappelijke partners ontwerpen en implementeren samen interventies die gericht zijn op het benutten van het potentieel van erfgoed om duurzame en inclusieve toekomsten te creëren.

Het project bestaat uit de volgende subprojecten:

1. Rethinking the place of meat in religious traditions through ritual intervention
Dit project heeft tot doel tot een beter begrip te komen van de rol van vlees bij feestelijke gelegenheden. Vanuit het idee dat geritualiseerd gedrag verandering kan belemmeren, maar ook kan bevorderen, stelt dit project de vraag: wat is het potentieel van rituele interventies bij het ondersteunen van een transitie naar meer gezonde en duurzame voedingspraktijken?
Na een reeks voorbereidende workshops zal het projectteam participatief onderzoek gaan doen naar feestelijke gelegenheden, zoals kerst en het offerfeest, waarbij de consumptie van vlees een prominente rol speelt. Een van de projectresultaten is een raamwerk voor erfgoedinterventies in (semi-)private settings gericht op een duurzame
toekomst voor mens en planeet.

(Mede-)aanvragers en partners
Prof. dr. Hester Dibbits (Reinwardt Academie, AHK) - hoofdaanvrager en subprojectleider
Dr. Mirella Klomp (Protestantse Theologische Universiteit)
Prof. dr. Peter-Ben Smit (Universiteit Utrecht)
Dr. Hilje van der Horst (WUR - Wageningen University and Research)
Melissa Korn en Lotte Sluiter (IkEetCultuur)

2. Localising global garment biographies
Dit project onderzoekt hoe de veranderende levensduur van kleding de relaties tussen consumenten en producenten beïnvloedt. Gebruikmakend van de collectie van Museum Rotterdam wil het digitale tools ontwikkelen om specifieke kledingstukken te koppelen aan de ervaringen van Indiase textielproducenten. De digitale tools hebben tot doel om aan de hand van biografieën van kledingstukken, de relatie tussen gebruikers en producenten van kleding te laten zien. De te ontwikkelen methodiek stelt erfgoedobjecten centraal om gedragsveranderingen teweeg te brengen die nodig zijn om tot eerlijkere, circulaire en duurzame kledingketens te komen.

Mede-aanvragers en partners
Dr. Erik de Maaker (Universiteit Leiden) - subprojectleider
Dr. Rachel Lee (TU Delft)
Dr. Maaike Feitsma (Hogeschool van Amsterdam)

Dr. Mayke Groffen (Museum Rotterdam), drs. Mara de Groot (Centre for Global Heritage and Development), prof. dr Carola Hein (Port City Futures), ir. Sanne van den Dungen (Graminea Vikas Kendram), Mila Ernst (Modemuze), José Makor (MBO Zadkine), GITAM University, Grameena Vikas Kendram

Lees hier meer over dit subproject.

3. Citizens Perspective on the Atlantikwall
Dit project heeft tot doel te onderzoeken hoe verhalen over de Atlantikwall kunnen worden gebruikt om toekomstperspectieven van deze gebouwde relikwieën in het stadslandschap van Den Haag te presenteren, te bespreken en te ontwerpen. Het onderzoek combineert historische informatie over de Atlantikwall met ideeën van belanghebbenden en burgers voor hun leefomgeving. De verzamelde gegevens worden verwerkt in een landschapsbiografische analyse van de Atlantikwall en gebruikt om samen met studenten tot een toekomstgericht ontwerp van de lokale leefomgeving te komen.

Mede-aanvragers en partners
Dr. Ir. Gerdy Verschuure-Stuip (TU Delft) - subprojectleider
Dr. Rients de Boer (Centre for Global Heritage and Development)

Ir. Lisanne Struckmann (WUR - Wageningen University and Research), dr. Richard Jansen (Universiteit Leiden), drs. Peter Stokkel, drs. Elise Mutters, drs. Corien Bakker (Gemeente Den Haag)

Terug naar lijst
Delen