Programma Artist in Residence

Het Artist in Residence programma sluit af met een zestal bijzondere evenementen. Hierin reflecteren de AIR’s op wat het betekent om te bezitten en te begrijpen. In een tweetal lezingen illustreert Marc Argeloo hoe natuurlijke objecten door mensen en instituten worden getransformeerd tot een ander type kennis: van natuur naar cultuur. Jongsma + O’Neill gaan met studenten en docenten aan de slag om met nieuwe technologieën nieuwe verhalen te vertellen. Cecilia Hendrikx nodigt iedereen uit om de resultaten van haar onderzoek naar het gebouw van de Reinwardt Academie, en haar bewoners, te komen luisteren. Meld je aan voor een van de lezingen, de workshop, de performance of de feestelijke salon. Lees hieronder meer over de verschillende AIR’s en meld je aan door op de bijhorende knop te klikken. 

Performance - Carrousel

Donderdag 9 maart 2023, 18:00-19:30 | Reinwardt Academie

Artist in Residence: Cecilia Hendrikx

Hendrikx onderzocht hoe de Reinwardt Academie zichzelf als instituut spiegelt, verhoudt tot en manifesteert in de uiterlijke verschijningsvorm van het gebouw. Ze liet zich leiden door wat haar fascineerde in het interieur en hoe verschillende details haar perceptie van de Reinwardt Academie voortdurend beïnvloeden, scherpstellen en vertroebelen. 

Het academiegebouw is de plaats van handeling, het toneel waar deze performance zich afspeelt. Aan de hand van fragmenten uit het dagboek dat ze tijdens de residency bijhield wordt het publiek langzaam maar zeker deelgenoot van haar blik en haar dialogue intérieur met het gebouw.

 

Paradijsvogels

Vrijdag 10 maart 2023, 15:00-17:00 | Reinwardt Academie - Aula

Artist in Residence: Marc Argeloo

Paradijsvogels hebben de afgelopen eeuwen een bescheiden, maar belangrijke rol in de cultuur van Westerse samenlevingen gespeeld (schilderijen, natuurkabinetten, mode). Informatie over de herkomstgebieden (Nieuw-Guinea) is echter mondjesmaat bekend. In deze lezing staat het verhaal uit het herkomstgebied van paradijsvogels en de jagers centraal. Zijn zij bekend met de rol van paradijsvogels in de mondiale cultuur van de afgelopen eeuwen? Wat is hun kijk op de benadering van deze thematiek vanuit Westers perspectief?  De basis ligt in de paradijsvogelcollectie van het Missiemuseum (Steyl), het werk en archief van schrijver Rudolf Voorhoeve (verblijf onder paradijsvogeljagers 1929-31), en onderzoek van Marc Argeloo in Nieuw-Guinea.

 

UNLOCKING CREATIVITY

Vrijdag 17 maart 2023, 10:00-13:00 | Reinwardt Academie - Aula

Artist in Residence: Jongsma & O'Neill
in English, only for Reinwardt staff and students

Are you developing a concept for a new exhibition, film or other creative project? Do you find yourself looking for ways to push past creative block and finish the work you’ve put in motion? Are you seeking an understanding of today’s cutting-edge storytelling tools—including VR, AR, and AI? Unlocking creativity: A hands on workshop for museum storytelling using innovative technologies is a three-hour, practical workshop devoted to exploring creative frontiers in museum storytelling. Over the course of two back-to-back 1.5 hour sessions, attendees will develop their ideas and create a roadmap for taking their projects from conception to completion. They will also leave with a set of exercises designed to get them back on their creative track should they lose their way. Taught by the award-winning creative team Jongsma + O’Neill, the workshop balances practical techniques with creative exercises to create an inspiring and rejuvenating event ideal for both students and professionals.

“Tomorrow's museum: Immersive histories, virtual replicas and digital heritage.”

Tuesday 21st of March, 15:30-16:30 | Reinwardt Academy

Artist in Residence: Jongsma + O'Neill
Discussion - in English, everyone is welcome

As we move through the third decade of the 21st century, European museums are at a crossroads. Traditional audiences are greying, while potential new visitors struggle to reconcile their interest in history with the historical injustices at the heart of so many collections. Museums, traditionally bureaucratic and risk averse, are tasked with constant adaptation to a rapidly shifting cultural environment—not to mention the adoption of new storytelling technologies that could bring new blood through the door.

In this panel, Csilla Ariese (Reinwardt Academy), Jilt van Moorst and Nikki van Sprundel (VRAcademy) and artist duo Jongsma + O’Neill sit down to discuss how today’s realities will shape tomorrow’s museum. Tackling such diverse topics as restitution, photogrammetry scanning and mixed reality storytelling, the event invites the audience to imagine the myriad possible futures that await museum visitors—and museum professionals—in the years to come.

Levend erfgoed?

Donderdag 23 maart 2023, 16:00-18:00 | Reinwardt Academie - Aula

Artist in Residence: Marc Argeloo

Natuurlijk erfgoed kent verschillende vormen zoals opgezette dieren in musea, (het beschermen van) levende soorten en natuurrijke cultuurlandschappen. In alle gevallen is er sprake van een fundamentele verandering in die soorten en habitats bij de toekenning van de erfgoedwaarde hiervan: een ingreep door de mens. Er lijkt context verloren te gaan in de transformatie van natuurlijke situatie naar erfgoed. In deze lezing bekijkt Marc Argeloo deze transformatie vanuit verschillende perspectieven. Afsluitend is er een panel waarin wordt gereflecteerd op hoe cultureel erfgoed en natuur zich anders tot elkaar kunnen verhouden.

Salon - Surtout de table

Donderdag 30 maart 2023, 19:00-21:00 | Reinwardt Academie - Lichthof

Artist in Residence: Cecilia Hendrikx
Dress code: een groen accent

Een salon is het feestelijke sluitstuk van deze residency. In een tafelstuk legt Hendrikx visueel verslag van de maanden dat zij op de academie verbleef. Ze zal hiervoor speciale gasten uitnodigen die ze in de academie op haar pad trof. Iedereen is van harte welkom om dit onderzoek en het AIR-programma af te komen sluiten in het lichthof van de Reinwardt Academie. Aan de hand van het tafelstuk kunnen de aanwezigen vragen stellen, waarop Hendrikx zal reageren. De regie van deze bijeenkomst ligt daarmee besloten in het werk zelf.

Delen