Schurend verleden

Hoe gaan we in het heden om met het verleden? Deze vraag is een bron van inspiratie, maar ook van conflict. Denk aan dedebatten omtrent Zwarte Piet en het slavernijverleden. Of aan discussies over de herbestemming van leegstaande kerken. Het gesprek over de te maken keuzes raakt aan vraagstukken rond eigenheid en identiteit.Telkens weer zien we dat daarbij emotionele claims op het verleden worden gemaakt.

Erfgoedwijsheid

Iedereen is gebaat bij inzicht in het krachtenspel van belangen en emoties rond tradities, museale collecties en oude gebouwen. Inzicht in deze dynamiek van erfgoedvorming maakt je ‘erfgoedwijs’. Erfgoedwijsheid is het geheel aan competenties die mensen in staat stellen zich kritisch tot erfgoed te verhouden en het gesprek daarover te voeren, door oog te hebbenvoor de maatschappelijke dynamiek rond erfgoed én de eigen en andermans positie daarin. Erfgoedwijsheid is niet alleen belangijk voor erfgoedprofessionals, maar voor alle 21ste eeuwse burgers.

Emotienetwerken

Om tot een erfgoedwijze samenleving te komen, werkt het lectoraat Cultureel erfgoed en Imagine IC samen met tal van andere partners sinds 2011 aan een praktische methode: emotienetwerken. De methode is gebaseerd op een idee van Hester Dibbits en Marlous Willemsen. Gefascineerd door de vaak botsende emoties over museale collecties, monumenten, tradities en alledaagse culturele repertoires bedachten zij de term emotienetwerken. Als zelfstandignaamwoord staan emotienetwerken voor de grillige constellaties die zich in het dagelijks leven rond erfgoed vormen. Maar emotienetwerken is ook een werkwoord. Het is een oefening die inzicht verschaft in het ingewikkelde samenspel van emoties en belangen rond erfgoed. Het doel van emotienetwerken is dat deelnemers de onderlinge relaties zien veranderen en zich daardoor bewust(er) worden van de complexe dynamiek rond erfgoed. Inmiddels heeft de methode een vaste plek verworven in het curriculum van de Reinwardt Academie, en in het na- en bijscholingsaanbod van de Reinwardt Academie en Imagine IC. Lees hier meer over trainingsmogelijkheden. Tegelijkertijd wordt de methode verder doorontwikkeld, voor, met en in de praktijk. Dit gebeurt in de volgende projecten.

Contact

Heeft u vragen over erfgoedwijsheid of emotienetwerken? Neem dan contact op met Heritage Lab via rwa-heritagelab@ahk.nl.

Delen