Naar inhoud
 

Klik hier voor emotienetwerken in verschillende projecten

 

Lees hier de publicaties over emotienetwerken

Emotienetwerken

In gesprekken over erfgoed kunnen de emoties hoog oplopen. Denk bijvoorbeeld aan de debatten omtrent het slavernijverleden of over het afsteken van vuurwerk. Iedereen is gebaat bij inzicht in het krachtenspel van belangen en emoties rond erfgoed. De Reinwardt Academie (Hester Dibbits) en Imagine IC (Marlous Willemsen) ontwikkelden hiervoor een methode: emotienetwerken.   

Emotienetwerken en erfgoedwijsheid

Emotienetwerken is het samen onderzoeken van de complexe interacties tussen mensen en erfgoed en mensen onderling. Het maakt mensen ‘erfgoedwijs’. Het begrip ‘erfgoedwijsheid’ staat voor de benodigde competenties om zich kritisch tot erfgoed te verhouden en het gesprek daarover te voeren door oog te hebben voor de dynamiek rond erfgoed en de eigen positie daarin; het zijn vaardigheden die ons kunnen helpen bij de vaak emotioneel geladen omgang met het verleden in het heden.  

Introductiefilm emotienetwerken

Aanbod

Het expertisecentrum van de Reinwardt Academie, het Heritage Lab, verzorgt verschillende trainingen en cursussen voor erfgoedprofessionals en beleidmakers. Over het onderwerp emotienetwerken en erfgoedwijsheid bieden we in samenwerking met Imagine IC workshops aan op maat en organiseren we twee keer per jaar een studiedag.

Workshops op maat

Voor professionals, beleidsmakers en educatoren is het lastig om de dynamiek van erfgoedprocessen tastbaar te maken in de praktijk. Om in te spelen op die behoefte geeft het Heritage Lab trainingen in erfgoedwijsheid. Hierin worden emotienetwerken rond concrete erfgoedcases in kaart gebracht. De trainingen maken deelnemers bewuster van de historische dynamiek rond erfgoedvorming en van hun eigen rol daarin.

Elke erfgoedkwestie is anders. Daarom bieden we op maat gemaakte emotienetwerksessies aan. Een workshop duurt gemiddeld drie uur inclusief introductie, mindmappen en nabespreking. Heb je specifieke wensen voor een workshop? We denken graag met je mee over de mogelijkheden. 

Studiedag Emotienetwerken en Erfgoedwijsheid 

Twee keer per jaar organiseren we een emotienetwerkstudiedag. Tijdens deze studiedag maak je kennis met het onderzoek naar emotienetwerken en krijg je inzicht in de stand van zaken rond de methodologie-ontwikkeling. Daarnaast krijg je handvatten aangereikt om de methode in de praktijk te gebruiken en om eigen sessies emotienetwerken te begeleiden. 

Contact

Heb je vragen over het boeken van een workshop emotienetwerken of wil je meer weten over emotienetwerken of erfgoedwijsheid? Neem dan contact op via rwa-heritagelab@ahk.nl. 

Geef je hier op voor de nieuwsbrief van het Heritage Lab voor meer informatie over de trainingen en/of studiedagen. 

Webinar Emotienetwerken: erfgoed als werkwoord.

Benieuwd hoe een emotienetwerk sessie eruitziet? In dit webinar gaat Hester Dibbits actief aan de slag met de methode en krijg je meer inzicht in de verschillende emoties rondom een concrete casus. Het webinar werd georganiseerd door de Erasmus School of History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met de Nederlandse Unesco Commissie.

Delen
 

Klik hier voor emotienetwerken in verschillende projecten

 

Lees hier de publicaties over emotienetwerken