Fieldlab: Tentoonstellen van religieuze objecten - 18 mei 2022

Overzicht

  • Voor wie: (ervarings)deskundigen op het gebied van religieus erfgoed   
  • Datum:18 mei 2022
  • Locaties:Joods Cultureel Kwartier en de Reinwardt Academie
  • Tijden:9:30 - 16:30
  • Kosten:€ 25,00 (inc. Lunch)
  • Maximaal aantal deelnemers:VOL

Religieuze objecten zijn vaak prachtig gedecoreerd. Dat alleen al lijkt hun plek in het museum te rechtvaardigen. Voor de oorspronkelijke gebruikers heeft die decoratie een extra dimensie: de objecten weerspiegelen iets van de Eeuwige. Het aanraken van zo’n voorwerp brengt je dichter bij God. Of je houdt juist gepaste afstand, omwille van de heiligheid die erin besloten ligt.

In een museale context is de omgang met zulke voorwerpen heel anders. Hier ligt de focus niet zozeer op wat we ermee doen, maar op wat we zien. Die beperking beïnvloedt het begrip en de ervaring van bezoekers. In dit fieldlab over het tentoonstellen van religieuze objecten denken we na hoe we het oorspronkelijke gebruik en de gelaagde betekenis van deze voorwerpen duidelijk kunnen maken aan museumbezoekers – bezoekers die vaak niet bekend zijn met de achterliggende rituele gebruiken en betekenissen. We onderzoeken dit aan de hand van ceremoniële objecten uit de collectie van het Joods Cultureel Kwartier.

In multidisciplinaire teams van museummedewerkers, academici en ontwerpers bedenken we alternatieve presentatievormen. Tegelijkertijd onderzoeken we wat dit ontwikkelproces met onszelf doet, gebruikmakend van de methode van emotienetwerken. Dit is een eenvoudige oefening die helpt om meer zicht te krijgen op het ingewikkelde samenspel van emoties rond al die objecten, gebouwen, tradities en rituelen die ons leven mee vormgeven, en die voor ons als individuen allemaal andere betekenissen kunnen hebben.

Tijdens het fieldlab maken en bespreken we op verschillende momenten mindmaps waarmee we in kaart brengen wat er met ons gevoel gebeurt. Gaandeweg zal duidelijk worden wat onze kijk is op religieuze objecten in een museale context.

Programma

9:30 Inloop in het Joods Museum

10:00 Aan de slag met emotienetwerken

11:30 Inleiding musealisering Joodse ceremoniële voorwerpen

12:30 Lunchpauze

13:00 Brainstormoefening o.l.v. Ijsfontein

16:30 Afsluiting

Partners

Het fieldlab is een samenwerking tussen het Joods Cultureel Kwartier, de Reinwardt Academie, IJsfontein en de Rijksuniversiteit Groningen, binnen het Netwerk Religieus Erfgoed. Tijdens dit fieldlab verzamelt Paul Ariese (Reinwardt Academie/UvA) ook gegevens voor zijn promotieonderzoek ‘The Sacred in Musealised Synagogue Space. Representations of Jewish Religious Life in the Synagogues of the Amsterdam Jewish Cultural Quarter’.

Delen