Erfgoedlab: Hoe omgaan met polarisatie?

Datum: 20 oktober 2022. Uiterste inschrijvingsdatum: 9 oktober 2022.

Overzicht

 • Voor wie: Erfgoedprofessionals die nadenken over het thema polarisatie en de impact daarvan op de omgang met collecties en/of de betrokken erfgoedgemeenschappen.Dit erfgoedlab is iets voor u als u graag met Nederlandse en Vlaamse professionals van gedachten wilt wisselen over hoe we voor en achter de schermen omgaan met schurende (en dus vaak polariserende) kwesties en wij/zij denken.   
 • Datum:20 oktober 2022
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 9 oktober 2022
 • Locatie:De Reinwardt Academie, Amsterdam
 • Tijden:9:30 - 17:00
 • Kosten:€ 50,00 (inclusief lunch, exclusief btw). Meer informatie over financiële toegankelijkheid vind je hier.
 • Maximaal aantal deelnemers:50

Kennis van en inzicht in polarisatie is belangrijk voor de erfgoedprofessional van de 21e-eeuw. In dit Vlaams-Nederlandse Erfgoedlab verdiepen we ons in de rol van erfgoed en de erfgoedprofessional bij polarisatie. We gaan in op wat we wel – en niet – verstaan onder polarisatie. U leert hoe u deze thematiek kan benaderen en hoe u zich ertoe kunt verhouden in uw professionele praktijk.

Hoe omgaan met een omstreden monument, straatnaam of herdenkingsbord in de openbare ruimte? Hoe betrekt u erfgoedgemeenschappen, ook als zij ogenschijnlijk conflicterende opvattingen hebben? Wat als er bij de voorbereiding, communicatie of (online) reacties rondom een presentatie ophef ontstaat? Wat als u als erfgoedinstelling wordt verweten partij te trekken? Hoe kunnen medewerkers gesterkt worden in het omgaan met weerstanden en polarisatie? En hoe kunnen conflicterende stemmen een plek krijgen in het erfgoedaanbod? We verkennen samen de mogelijkheden.  

Op deze Vlaams-Nederlandse discussiedag verdiepen we ons in de theorie, praktijk en ethiek van polarisatie. We openen de dag met een lezing van Tomas Baum van Museum Kazerne Dossin over wij/zij denken. In de middag gaan we in gesprek over de praktijk, op basis van ervaringen uit het VK. Aan het eind van de dag heeft u nieuwe perspectieven en mogelijkheden om uw praktijk mee te verrijken. 

Programma

9:30 Inloop

10:00Wij/zij denken in de erfgoedpraktijk: interactieve lezing door Tomas Baum, Kazerne Dossin

We gaan werken aan het herkennen van drijfveren, valkuilen en patronen van wij-zij denken. Vervolgens bekijken we rollen die mensen en organisaties aannemen in een gepolariseerde situatie. Met dit inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen conflict en polarisatie, herkent u beter wat er speelt, en formuleert u vervolgens zelf antwoorden op wij-zij denken. Tot slot bekijken we op welke manieren we een aanzet kunnen geven tot een depolarisatie-strategie.


Tomas Baum is directeur van Kazerne Dossin en een expert in het omgaan met polarisatie. Zijn bio vindt u hier.

12:30 Lunchpauze

13:30Gespreksrondes: polarisatie verzamelen, tonen en intern bespreekbaar maken

Het London Transport Museum bracht in 2019 een groep musea en archieven samen om over polarisatie na te denken. Het resultaat is een boeiende toolbox, die, naast algemene principes, veel concrete casussen presenteert. De auteurs van de toolbox namen speciaal voor deze dag drie video’s op waarin ze ons aan het denken zetten over de volgende vragen:

 • Hoe kunnen we ‘gepolariseerd materiaal’ verzamelen? Wanneer nemen we gepolariseerd materiaal op in de collectie en wanneer niet? Hoe communiceren we daar over, zowel intern als extern?
 • Op welke manier kunnen we gepolariseerd materiaal delen? Hoeveel tekst en uitleg is daarbij nodig?
 • Hoe kunnen we zorgzaam zijn voor onze staf en vrijwilligers? Hoe betrekken we hen bij beslissingen over bovenstaande vragen? En hoe beschermen we hen tegen felle reacties van buiten?

Tijdens onze discussiedag gaan we in twee rondes op zoek naar de kansen en de uitdagingen bij de bovenstaande vragen:

 • 13.45-14.30: Ronde 1
 • 14.30-15.00: Pauze
 • 15.00-15.45: Ronde 2

Gelieve bij inschrijving aan te geven aan welke gesprekken u wil deelnemen.

16:30Ronden we af met een wrap-up in plenum, nadien delen we het verslag van de gesprekken met alle deelnemers

17:00 Borrel

Partners

Het erfgoedlab is een samenwerking tussen het Heritage Lab, FARO en Wij-Zij Netwerk.

Delen