Sander van Alphen

Sander van Alphen

Course
Cultureel erfgoed
Class
2015
Specialization

Cultureel Ondernemen

Email
scvanalphen@gmail.com

In 2011 heb ik na een propedeuse Commerciële Economie gekozen voor de Reinwardt Academie vanwege de mix tussen kunst-/cultuurgeschiedenis en marketing/managementvakken. Het liefst ben ik namelijk bezig met cultuur en erfgoed toegankelijk maken voor een zo groot mogelijk publiek. Daarvoor heb ik in het derde jaar de minor Cultureel Ondernemen gevolgd en een NIMA-A diploma behaald. Tijdens mijn afstuderen heb ik mij verdiept in de rol van cultuur in citymarketing en cultuurhistorische themajaren.

Ik beschouw Nederland door haar cultureel erfgoed als een bijzonder rijk land dat veel potentie heeft om in de toekomst garant te blijven staan voor een hoge kwaliteit van leven. Citymarketingorganisaties, als Amsterdam Marketing en NBTC Holland Marketing, die dit inzien en strategisch vermarkten inspireren mij. Daarnaast ben ik een voorstander van koepelorganisaties als ACMC (Associatie Culturele Marketing en Communicatie) die kennisdeling bevorderen zodat de erfgoedsector onderling elkaar kan blijven versterken.

Het is mijn ambitie om cultuur en erfgoed toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijk publiek. Dat zou bijvoorbeeld kunnen bij een citymarketingorganisatie of gemeente. Ik vind het belangrijk om mijzelf professioneel te kunnen blijven ontwikkelen. Verder lijkt het mij geweldig om te reizen voor mijn werk.

Themajaren: aansluiten of afhaken?!

Het is mij opgevallen dat veel themajaren een cultuurhistorisch thema als inhoudelijk vertrekpunt hebben. Dit gegeven biedt veel mogelijke aanknopingspunten met de collecties van erfgoedinstellingen. Mijn afstudeeronderzoek ging daarom over de kansen van cultuurhistorische themajaren en de mogelijkheden om daar op in te spelen.

Tijdens het Nationaal Congres Citymarketing (thema: ‘heritage marketing’) op maandag 8 juni in Zaanstad mocht ik mijn bevindingen presenteren. Dit was natuurlijk een geweldige stok achter de deur maar ook een goed moment om mijn bevindingen eens voor te leggen buiten de erfgoedsector, aan professionals voor themajaren ook relevant zijn. Het einde van deze presentatie heb ik gebruikt om te discussiëren over wat de rol van de erfgoedsector zou kunnen zijn bij themajaren. De rol van inhoudelijk regisseur lijkt het meest voor de hand te liggen en gewenst. De erfgoedsector is namelijk inhoudelijk goed onderlegd en beschikt door haar authentieke collecties over talrijke verhalen die kunnen dienen als achtergrondinformatie of ter verdieping .

Internship

In de periode van september 2014 t/m januari 2015 heb ik mijn afstudeerstage gedaan bij ACMC (Associatie Culturele Marketing & Communicatie). Als afstudeerproject heb ik daar een bijeenkomst georganiseerd over de rol van cultuur en erfgoed in citymarketing, met als titel ‘Citymarketing van alle kanten’. Doel van de bijeenkomst was om de praktijk van culturele citymarketing op verschillende niveaus in beeld brengen. Daarvoor had ik de volgende sprekers uitgenodigd: Conrad van Tiggelen (NBTC Holland Marketing), Frans van der Avert (Amsterdam Marketing), Michael Roumen (Cultuurfonds Leiden) en Saskia Bak (toentertijd Fries Museum). De bijeenkomst vond plaats op donderdag 8 januari 2015 in de theaterzaal van de Melkweg.

Back to list
Share