Tamar Herfs

Tamar Herfs

Reeds afgestudeerd van de opleiding Cultureel erfgoed ben ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Tijdens mijn studie was ik vooral geïnteresseerd in de maatschappelijke en ethische vraagstukken binnen de culturele sector. Na mijn afstuderen hoop ik dit in de praktijk verder te ontwikkelen!

Armoedeproblematiek en de museale sector

In mijn afstudeerwerk ben ik op zoek gegaan naar mogelijkheden voor gemeentelijke musea om een bijdrage te leveren aan armoedeondersteuning in Nederland.

Back to list
Share