Michelle Boon

Michelle Boon

Course
Cultureel erfgoed
Class
2013
Specialization

Behoud en beheer

Blijf netwerken!!!

Van jongs af aan heb ik een liefde gehad voor musea en om die reden ben ik naar de Reinwardt Academie gegaan. Het is voor mij voornamelijk het behoud en beheer van, en overdracht van kennis d.m.v. objecten, gearrangeerd binnen een bepaald stramien, dat ik waanzinnig interessant vind.

Het museum is een laagdrempelige academische omgeving waarin experts en leken elkaar kunnen ontmoeten in de aangename omgeving van de expert-mediator; het museum. Juist in een tijd van een bijna oneindige stroom van informatie heeft een expert-mediator een belangrijke taak.

Ik hoop op de dag dat museums, veel meer dan nu, in de W terechtkomen dan in de C door middel van de O van het ministerie van OC&W.

Buitenkunstig: Het gemeentelijk beleid van het beheer & behoud van kunst in de openbare ruimte

Een thesis die zich focust op het beleid ten aanzien van beheer en behoud van kunst in de openbare ruimte en alle facetten hiervan, bijvoorbeeld wel of geen gebruik van brons (of andere koper-legeringen) vanwege diefstal. Loont het om jaarlijks onderhoud te plegen óf kun je dit twee-jaarlijks doen? Maar ook welke problemen je kunt voorkómen bij het vormen van nieuwe werken. En natuurlijk: WAAROM kunst in de openbare ruimte?

Other Projects

Bij Stichting Haags Historisch Museum heb ik meegeholpen met het digitaliseren van de poppencollectie van Lita de Ranitz. Bij Museum Boerhaave heb ik onderzoek uitgevoerd naar het steekproefsgewijs controleren van conditie van de collectie. En bij Molenmuseum De Valk heb ik meegedraaid met het digitaliseren van de collectie, door de vrijwilligers en medewerkers ondersteuning te geven bij het digitaliseren, en hiernaast ook zelf de collectie te digitaliseren.

Back to list
Share