Roos Wijnen

Roos Wijnen

Course
Cultureel erfgoed
Class
2012

Cultureel erfgoed is voor mij een bewustwording en een zichtbare discipline van keuzes die wij in onze samenleving, cultuur e.a. maken en hebben gemaakt. Cultureel erfgoed wordt daardoor een spannend aspect om in te zetten om emoties, discussies, kennis en nieuwe disciplines te creëren en te stimuleren.

Musea zijn niet alleen opslagplaatsen voor onder andere kunst, wetenschappelijk erfgoed of industrieel erfgoed, maar is ook een plek en vaak ook een mooi gebouw waar mensen graag komen. Musea mogen zich breder gaan profileren en hun gebouw en collectie verbinden aan niet-erfgoed gerelateerde disciplines. Speciale randprogrammeringen in de vorm concerten en theatervoorstellingen zijn onder andere mooie middelen om in te zetten en een nieuw publiek te betrekken bij een museum.

Oude Wetenschap, Nieuw Publiek

In deze scriptie worden de historische anatomische collecties in Nederland in beeld gebracht en wordt beschreven hoe musea deze collecties kunnen tentoonstellen aan een moderne museumbezoeker met een niet-wetenschappelijke achtergrond.

Anatomische collecties zijn oorspronkelijk gecreëerd ten behoeve van onderzoek en onderwijs. Echter, door de veranderingen in de medische wetenschap hebben ze deze functie verloren. Universiteiten zagen door het gebrek aan geld en de vakkundigheid in het beheer en behoud van historische collecties hun collecties in verval raken.

Sinds midden jaren negentig van de vorige eeuw wordt er weer structureel aandacht besteed aan het beheer en behoud van academisch erfgoed, waarvan anatomische collecties een onderdeel vormen. Eén van de argumenten is dat collecties bewaard moeten blijven voor toekomstig onderzoek. Daarbij is weinig tot geen aandacht besteed aan de situatie dat veel van de anatomische collecties zijn gemusealiseerd en zich bevinden in een nieuwe context, waarbij niet alleen beheer en behoud belangrijke doeleinden zijn, maar ook en vooral de toegankelijkheid en presentatie aan een groter publiek.

Het doel van dit onderzoek is om de verschuivende context van historische anatomische collecties in kaart te brengen en aan te duiden hoe musea daar op in kunnen spelen. Aan de hand van literatuuronderzoek en interviews worden suggesties gedaan hoe musea hun historische anatomische collecties weer maatschappelijk relevant kunnen maken voor de museumbezoeker.

Aan de hand van deze en andere praktijkvoorbeelden beschrijft en vergelijkt deze scriptie de visies van de conservatoren op de presentatie van historische anatomische collecties in relatie tot de behoeften en interesses van de hedendaagse museumbezoeker.

Er worden oplossingen gegeven voor de problemen die samenhangen met het tentoonstellen van historische anatomische collecties die nauw aansluiten bij discussies over de waarde van musea in de huidige maatschappij.

Internship

Assistent conservator - Cobra Museum voor de Moderne Kunst Amstelveen

Projectontwikkelaar (Media & Communicatie) - Breaking Ground, Europees Platform voor Studenten Filmmakers.

Back to list
Share