Stageplaats aanbieden?

Klik hier

Stages

Tijdens je studie loop je twee keer stage. De Reinwardt Academie beschikt over een groot en divers netwerk van stage-instellingen in Nederland en daarbuiten. Daaronder vallen zowel bekende musea en organisaties als kleinere, gespecialiseerde erfgoedinstellingen.

Tweedejaarsstage

De tweedejaars stage is een eerste kennismaking met het werkveld. Je loopt vijftien weken stage bij een erfgoedinstelling in Nederland of België, bijvoorbeeld bij een archief, galerie of museum. Hier voer je gevarieerde werkzaamheden uit die je inzicht geven in de verschillende taken van de organisatie. Deze stage heeft een geïntegreerde aanpak van werken en leren, wat betekent dat je ook vanuit de opleiding een aantal opdrachten krijgt.

Tijdens de stage word je begeleid door een docent en door iemand bij de instelling waar je werkt. Je sluit de stage af met een schriftelijk verslag. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de uitvoering van de stageopdracht, je theoretische kennis, je professionele houding en je verslag.

Afstudeerstage

De afstudeerstage vormt samen met het afstudeeronderzoek het laatste jaar van de opleiding. Je kan je stage en onderzoek met elkaar combineren of onafhankelijk van elkaar doen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats of -project in Nederland of in het buitenland. Tijdens de stage word je begeleid door een docent en door iemand bij de instelling waar je werkt.

Stage in het buitenland

Om het internationale werkveld te verkennen en kennis te maken met andere culturen stimuleert de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten een studie- of stageverblijf in het buitenland.

Delen
 

Stageplaats aanbieden?

Klik hier