Stages

Je loopt 2 keer stage bij een erfgoedinstelling of een (overheids)instelling die verbonden is aan de erfgoedsector. De Reinwardt Academie beschikt over een groot en divers netwerk aan stage-instellingen in Nederland en daarbuiten. Daar vallen zowel de grote, bekende musea en organisatie onder als ook kleinere gespecialiseerde erfgoedinstellingen.

Tweedejaarsstage
De tweedejaarsstage is een eerste kennismaking met het werkveld en duurt 15 weken. Tijdens deze stage maak je kennis met wat er in een erfgoedinstelling, bijvoorbeeld een archief, galerie of museum, achter de schermen gebeurt. Het gaat om organisaties in Nederland en België. Je voert praktische en gevarieerde werkzaamheden uit die je inzicht geven in de verschillende taken van een erfgoedinstelling. Bij deze stage is gekozen voor een geïntegreerde aanpak van werken en leren. Je krijgt ook vanuit de opleiding een aantal opdrachten.

Je wordt tijdens de stage begeleid door een docent én een stagebegeleider bij de instelling waar je werkt. De stage wordt afgesloten met een schriftelijk verslag. Bij de beoordeling wordt onder andere gekeken naar de uitvoering van de stageopdracht, je theoretische kennis, je professionele houding en je verslag.

Afstudeerstage
De afstudeerstage vormt samen met het afstudeeronderzoek het laatste jaar van de opleiding. Je kunt op verschillende manieren vorm geven aan deze stage. Je hebt een grote eigen inbreng en bent onder meer verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats of stageproject bij een instelling. Dat hoeft niet per se in Nederland, je kunt ook een stageplaats in het buitenland zoeken. Tijdens deze stage word je begeleid door een docent van de opleiding en een stagebegeleider bij de instelling waar je werkt. Een afstudeerstage en het afstudeeronderzoek kunnen gecombineerd worden of als 2 onafhankelijke studieonderdelen gerealiseerd worden. Lees gedetailleerde informatie in de Studiegids bachelor Cultureel erfgoed.

Internationaal

Om het internationale werkveld te verkennen en kennis te maken met andere culturen, stimuleert de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten een studie- of stageverblijf in het buitenland met het AHK Internationaliseringsfonds. Meer informatie over studeren in het buitenland op de website van de AHK.

Delen
 

Stageplaats aanbieden?

Klik hier

 

Stageplaats aanbieden?

Do you offer internships?