Sociale veiligheid

Iedereen moet op de Reinwardt Academie in een prettige sfeer kunnen werken en studeren. Veiligheid en wederzijds respect zijn voorwaarden voor een goede werkomgeving en een geslaagde studietijd. Om seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en pesten tegen te gaan is er een AHK-brede gedragscode opgesteld. Krijg je toch te maken met ongewenst gedrag? Dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon of bij de klachtencommissie.

Waar ligt de grens?
Jij bepaalt waar voor jou de grens ligt tussen gewenst en ongewenst gedrag. Als iemands gedrag jou tegenstaat, hoef je het niet te aanvaarden. Ook al vinden anderen dit gedrag wel aanvaardbaar.

Ongewenst gedrag houdt vaak niet vanzelf op. Je moet er dus iets tegen ondernemen. Zeg dat je het gedrag storend vindt en vraag of de persoon in kwestie ermee ophoudt. Durf je dat niet? Of gaat het ongewenste gedrag gewoon door nadat je er iets van hebt gezegd? Praat er dan over met een medestudent, collega of vriend. Of neem contact op met een vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon
Als je te maken krijgt met ongewenst gedrag kun je terecht bij een van de vertrouwenspersonen binnen of buiten de AHK. Om samen naar een oplossing te zoeken. De vertrouwenspersoon zal nooit stappen ondernemen zonder die eerst met jou te bespreken en je toestemming te vragen.

Klachtencommissie
In overleg met de vertrouwenspersoon kun je besluiten een officiƫle klacht in te dienen. De vertrouwenspersoon helpt dan bij het opstellen van de klacht en bewaakt de verdere procedure. Een klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Hij moet bijvoorbeeld schriftelijk worden ingediend, binnen een jaar nadat het voorval heeft plaatsgevonden. Ook kan een klacht niet anoniem worden ingediend.

Delen