Samenwerken met professionals is een essentieel onderdeel van het curriculum. Dankzij excursies, studiereizen, gastdocenten uit de praktijk, realistische projecten uitgezet door organisaties, raken studenten al vanaf het eerste jaar bekend met het werkveld. En kunnen op die manier ook hun netwerk opbouwen.

Samenwerken met de Reinwardt Academie

De Reinwardt Academie is altijd geïnteresseerd in instellingen of organisaties - in het brede erfgoedveld - die met studenten samen willen werken in projecten of hun een stage aan willen bieden. Zo werkten onze tweedejaarsstudenten samen met het Nationaal Archief, het Maritiem Museum, het Universiteitsmuseum en het Joods Historisch Museum. Hierbij hadden de genoemde organisaties de rol van opdrachtgever en ontwikkelden de studenten voor hen een tentoonstellingsplan.

In opdracht van het Plantage Festival, Museum de Kantfabriek, de Museumvereniging, Midwinterhoornbouwers, Museum Jan Uten Houte, Oneindig Noord Holland, de Kunsthal en het Zuiderzeemuseum, voerden derdejaarsstudenten uiteenlopende projecten uit. Ook in de gespecialiseerde minoren (3e studiejaar) en het afstudeertraject wordt intensief samengewerkt met erfgoedinstellingen in het hele land. Een ander samenwerkingsverband is ACIN.

Contact
Interesse in samenwerking met studenten van de Reinwardt Academie? Neem dan contact op met Gerdie Borghuis. Of neem een kijkje op onze Reinwardt Community.

Delen