Directie en managementteam

V.l.n.r. Nel van Dijk, Hester Dibbits, Renske de Groot, Josef Zahri

  • Nel van Dijk, directeur (voorzitter managementteam)
  • Hester Dibbits, studieleider Master of Museology en lector Cultureel erfgoed
  • Renske de Groot, studieleider bachelor Cultureel erfgoed
  • Josef Zahri, hoofd onderwijsondersteuning

Commissie van Advies

De Commissie van Advies adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over de inhoud van het opleidingsprogramma en over ontwikkelingen in het werkveld. De leden, bestaande uit vertegenwoordigers uit het werkveld, zijn:

  • Annette Gaalman, adviseur/projectleider Erfgoed Brabant, voorzitter van het Landelijk Contact van Museumconsulenten en adviseur landelijke stuurgroep Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)
  • Aart Oxenaar, directeur Bureau Monumenten en Archeologie Gemeente Amsterdam (voorzitter)
  • Bernadine Ypma, hoofd Publiek en presentatie / adjunct directeur van het Utrechts Archief

De commissie van Advies wordt ondersteund door Jinke Boersma, managementassistent.

Delen
 

Docenten Bachelor

 

 

 

Docenten Master