Docenten bachelor

 

 

Docenten master

 

Directie en managementteam

 • Nel van Dijk, directeur (voorzitter managementteam)
 • Hester Dibbits, studieleider masteropleiding Applied Museum & Heritage Studies en lector Cultureel erfgoed
 • Youssef Zahri, hoofd onderwijsondersteuning en bedrijfsvoering
 • Joke Bosch, waarnemend studieleider bacheloropleiding
 • Simone Stoltz, waarnemend studieleider bacheloropleiding

Commissie van advies

De commissie van advies adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over de inhoud van het opleidingsprogramma en over ontwikkelingen in de sector. De leden, bestaande uit vertegenwoordigers uit het werkveld, zijn:

 • Annette Gaalman, adviseur/projectleider Erfgoed Brabant, voorzitter van het Landelijk Contact van Museumconsulenten en adviseur landelijke stuurgroep Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)
 • Aart Oxenaar, directeur onderwijs Bouwkunde, TU Delft
 • Bernadine Ypma, directeur -bestuurder CBG | Centrum voor familiegeschiedenis
 • Deirdre Carasso, directeur Stedelijk Museum Schiedam
 • Francio Guadeloupe, universitair docent afdeling Antropologie van de Universiteit van Amsterdam
 • Roy J.M. Cremers MA, directeur Voordekunst

De commissie van advies wordt ondersteund door Janneke Badon Ghijben.

Studentenloket, decanaat en vertrouwenspersonen

Studentenloket is de front office voor studenten en bereikbaar via rwa-studentenloket@ahk.nl. De medewerkers van het Studentenloket beantwoorden alle vragen die met de studie hebben te maken of verwijzen door naar de juiste docent of medewerker. Zij verstrekken formulieren en andere relevante officiële documenten.

Studentendecanen Bob Crezee (jaar 1) en Joppe Knoester (overige jaren) helpen studenten bij praktische of persoonlijke zaken die van invloed kunnen zijn op het verloop van hun studie. Gesprekken zijn vertrouwelijk. Samen wordt gezocht naar een oplossing, indien nodig in overleg met de faculteitsdirectie of anderen binnen de AHK. De decaan kan ook doorverwijzen naar instanties buiten de AHK. Een afspraak met je decaan maak je via het Studentenloket via rwa-studentenloket@ah.nl.

Bij (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie kun je terecht bij een van de vertrouwenspersonen binnen of buiten de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Samen zal worden gezocht naar een oplossing. De vertrouwenspersoon zal nooit stappen ondernemen zonder die met jou te bespreken en je toestemming te vragen.

Delen
 

Docenten bachelor

 

 

Docenten master