Naar inhoud
 

Docenten bachelor

 

 

Docenten master

 

Directie en managementteam

 • Nel van Dijk, directeur (voorzitter managementteam)
 • Menno Welling, opleidingsmanager master Applied Museum & Heritage Studies
 • Youssef Zahri, hoofd onderwijsondersteuning en bedrijfsvoering
 • Joke Bosch, opleidingsmanager bachelor
 • Simone Stoltz, opleidingsmanager bachelor

Commissie van advies

De commissie van advies adviseert de directie over de inhoud van het opleidingsprogramma en over ontwikkelingen in de sector. De leden, bestaande uit vertegenwoordigers uit het werkveld, zijn:

 • Roy Cremers, Cultureel ondernemer, strategie, development, innovatie en recruitment
 • Annette Gaalman, Adviseur/projectleider Erfgoed Brabant, bestuurslid van het Landelijk Contact van Museumconsulenten en voorzitter van de domeingroep Bruikbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)
 • Francio Guadeloupe, Universitair docent afdeling Antropologie van de Universiteit van Amsterdam
 • Bengin Dawod, Architect /Urban Design, Dawod A.A.U, Amsterdam Area
 • Priya Bansraj, Projectleider Internationaal Kunsttransport HIZKIA
 • Nadia Bouras, Docent en onderzoeker, verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis en NIMAR van de Universiteit Leiden
 • Henk Atze Dijkstra, Directeur Dinamo Fonds, voorzitter/oprichter Stichting Jacob de Wit

 

Onderwijs- en studentenloket, decanaat en vertrouwenspersonen

Het Onderwijs- en studentenloket is de front office voor studenten en bereikbaar via rwa-studentenloket@ahk.nl. De medewerkers van het onderwijs- en studentenloket beantwoorden alle vragen die met de studie hebben te maken of verwijzen door naar de juiste docent of medewerker. Zij verstrekken formulieren en andere relevante officiële documenten.

Studentendecanen Mirjam Bouter (jaar 1 en 2) en Joppe Knoester (jaar 3 en 4) helpen studenten bij praktische of persoonlijke zaken die van invloed kunnen zijn op het verloop van hun studie. Gesprekken zijn vertrouwelijk. Samen wordt gezocht naar een oplossing, indien nodig in overleg met de faculteitsdirectie of anderen binnen de AHK. De decaan kan ook doorverwijzen naar instanties buiten de AHK. Een afspraak met je decaan maak je via het Onderwijs- en studentenloket via rwa-studentenloket@ahk.nl.

Bij (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie kun je terecht bij een van de vertrouwenspersonen binnen of buiten de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Samen zal worden gezocht naar een oplossing. De vertrouwenspersoon zal nooit stappen ondernemen zonder die met jou te bespreken en je toestemming te vragen.

Delen
 

Docenten bachelor

 

 

Docenten master