Directie en managementteam

  • Nel van Dijk, directeur (voorzitter managementteam)
  • Hester Dibbits, studieleider Master of Museology en lector Cultureel erfgoed
  • Renske de Groot, studieleider bachelor Cultureel erfgoed
  • Josef Zahri, hoofd onderwijsondersteuning

Commissie van Advies
De Commissie van Advies adviseert de directie en het lectoraat gevraagd en ongevraagd over de inhoud van het opleidingsprogramma en over ontwikkelingen in het werkveld. De rol van de commissie is vastgelegd in een apart reglement. De leden, bestaande uit vertegenwoordigers uit het werkveld, zijn:

  • Carla van Boxtel, hoogleraar Vakdidactiek, in het bijzonder van geschiedenisonderwijs, aan de Universiteit van Amsterdam
  • Annette Gaalman, adviseur/projectleider Erfgoed Brabant, voorzitter van het Landelijk Contact van Museumconsulenten en adviseur landelijke stuurgroep Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)
  • Aart Oxenaar, directeur Bureau Monumenten en Archeologie Gemeente Amsterdam
  • Marco Streefkerk, senior medewerker bij DEN (Digitaal Erfgoed Nederland)
  • Bernadine Ypma, hoofd Publiek en presentatie / adjunct directeur van het Utrechts Archief

Overzicht nevenfuncties Commissieleden

Delen
 

Docenten Bachelor

 

 

 

Docenten Master