Directie en managementteam

  • Teus Eenkhoorn, directeur (voorzitter managementteam)

  • Hester Dibbits, studieleider Master of Museology en lector Cultureel erfgoed
  • Marleen de Kluizenaar, hoofd bedrijfsvoering
  • Renske de Groot, studieleider bachelor Cultureel erfgoed

Commissie van Advies

De Commissie van Advies adviseert de directie en het lectoraat gevraagd en ongevraagd over de inhoud van het opleidingsprogramma en over ontwikkelingen in het werkveld. De rol van de commissie is vastgelegd in een apart reglement. De leden, bestaande uit vertegenwoordigers uit het werkveld, zijn:

  • Carla van Boxtel, hoogleraar Vakdidactiek, in het bijzonder van geschiedenisonderwijs, aan de Universiteit van Amsterdam
  • Annette Gaalman, adviseur/projectleider Erfgoed Brabant, voorzitter van het Landelijk Contact van Museumconsulenten en adviseur landelijke stuurgroep Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)
  • Aart Oxenaar, directeur Bureau Monumenten en Archeologie Gemeente Amsterdam
  • Marco Streefkerk, senior medewerker bij DEN (Digitaal Erfgoed Nederland)
  • Bernadine Ypma, hoofd Publiek en presentatie / adjunct directeur van het Utrechts Archief
Delen
 

Nevenfuncties Commissieleden

Ga naar het overzicht