My Future Me afstudeerprijs

De afstudeerprijs van de bachelor Cultureel erfgoed en de master Museology bestaat dit jaar uit één-op-één loopbaancoaching door een vooraanstaande deskundige uit het werkveld.

De arbeidsmarkt voor afgestudeerde erfgoedprofessionals is breed, maar de banen liggen niet voor het oprapen. Dit jaar is de situatie in de kunst-, cultuur en erfgoedsector extra onzeker als gevolg van het coronavirus. Daarom geven we de afgestudeerde bachelor- en masterstudenten van 2019-2020 een extra steuntje in de rug. We kunnen vier bachelor en twee masterstudenten een aantal coachingsgesprekken met een ervaringsdeskundige aanbieden. De zes prijswinnaars krijgen een ‘strippenkaart’ die goed is voor drie gesprekken van een uur. Het staat de prijswinnaars vrij deze gesprekken met verschillende deskundigen te voeren.

Deskundigen

De één-op-één loopbaancoaching wordt aangeboden door de leden van de Commissie van Advies (CvA) van de Reinwardt Academie. De CvA-leden willen de prijswinnaars graag verder helpen vanuit hun kennis en ervaring. Hiermee laten zij nog eens extra zien hoe betrokken ze zijn bij onze academie.

De CvA bestaat uit:

Deirdre Carasso, directeur Stedelijk Museum Schiedam

Roy Cremers, voormalig directeur Voordekunst, crowdfundingsplatform voor de creatieve sector

Annette Gaalman, projectleider digitaal erfgoedplatform Erfgoed Brabant

Francio Guadeloupe, universitair docent Antropologie, UVA

Aart Oxenaar, directeur onderwijs Bouwkunde, TU Delft

Bernadine Ypma, directeur CBG, Centrum voor familiegeschiedenis

Voorwaarden

Alle bachelor- en masterstudenten met een gemiddeld cijfer van een 8 of hoger voor hun afstudeeronderzoek en/of hun stageproduct komen voor de afstudeerprijs in aanmerking.

De leden van de CvA maken een selectie waarbij ze kijken naar de mate waarin de combinatie theorie-praktijk-ethiek terugkomt in het onderzoek. Verder kijken zij met speciale aandacht naar afstudeeronderzoeken waar de speerpunten van de Reinwardt Academie zichtbaar zijn: inclusiviteit, duurzaamheid en technologie.

Geef je op

Als het gemiddelde cijfer voor je afstudeeronderzoek (onderzoeksverslag + beroepsproduct) en/of je stageproduct een 8 of hoger is, mail deze dan uiterlijk 13 juli naar rwa-studentenloket@ahk.nl samen met een motivatie waarin je uitlegt waarom je voor de afstudeerprijs in aanmerking wilt komen en met wie van de CvA-leden je graag zou willen spreken. Hoe zou je de gesprekken willen gebruiken? Wat wil je leren?

We kijken uit naar alle inzendingen.

Delen