Vergeet je mondkapje niet

Onderdeel van het AHK-coronaprotocol is de mondkapjesplicht die geldt in alle algemene ruimtes (entrees, gangen en sanitaire voorzieningen). Het gaat hierbij om de momenten dat je je verplaatst via de aangewezen looproutes. Zodra je op je bestemming bent: een collegezaal, klaslokaal, op je werkplek of op een zitplek in de kantine bent, mag het mondkapje af. 

Nieuw protocol voor gezondheid en veiligheid

Studenten kunnen in het nieuwe studiejaar weer fysiek les volgen op mbo-scholen, hogescholen en universiteiten. De 1,5 meter geldt dan niet meer. Wel zijn er nog een aantal extra randvoorwaarden om het fysieke onderwijs verantwoord te laten plaatsvinden. Zoals een maximale groepsgrootte van 75 personen en het gebruik van mondkapjes buiten de les- of collegezalen. Ook blijft het dringende advies om preventief zelftesten te gebruiken in stand.

Coronamaatregelen van het RIVM, de AHK en per academie

Houd in het algemeen de ‘RIVM-hygiëneregels’ in acht. Als afgeleide van de overheidsmaatregelen hanteren wij een AHK-coronarichtlijnen en specifieke maatregelen per locatie. Deze kunnen te allen tijde aangepast worden en zijn niet vrijblijvend. Bij een uitbraak kan het gebouw gesloten worden. Dat heeft grote gevolgen voor de voortgang van het onderwijs. We doen dan ook een dringend beroep op iedereen om verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en voor anderen.

Delen