Stageplaats aanbieden?

Klik hier

Stages

Tijdens je studie loop je twee keer stage. De Reinwardt Academie beschikt over een groot en divers netwerk van stage-instellingen in Nederland en daarbuiten. Daaronder vallen zowel grote, bekende musea en organisaties als kleinere, gespecialiseerde erfgoedinstellingen.

Tweedejaarsstage
De tweedejaarsstage is een eerste kennismaking met het werkveld. Je loopt vijftien weken stage bij een erfgoedinstelling in Nederland of België. Bijvoorbeeld een archief, galerie of museum. Hier voer je gevarieerde werkzaamheden uit die je inzicht geven in de verschillende taken van de organisatie. Bij deze stage is gekozen voor een geïntegreerde aanpak van werken en leren. Dit betekent dat je ook vanuit de opleiding een aantal opdrachten krijgt.

Tijdens de stage word je begeleid door een docent en door iemand bij de instelling waar je werkt. De stage wordt afgesloten met een schriftelijk verslag. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de uitvoering van de stageopdracht, je theoretische kennis, je professionele houding en je verslag.

Afstudeerstage
De afstudeerstage vormt samen met het afstudeeronderzoek het laatste jaar van de opleiding. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats of -project. In Nederland of in het buitenland. Tijdens de stage word je begeleid door een docent van de opleiding en door iemand bij de instelling waar je werkt. Je kunt de afstudeerstage en het afstudeeronderzoek met elkaar combineren of onafhankelijk van elkaar doen. 

Stage in het buitenland
Om het internationale werkveld te verkennen en kennis te maken met andere culturen, stimuleert de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten een studie- of stageverblijf in het buitenland.

Delen
 

Stageplaats aanbieden?

Klik hier