Introductie

Wat verstaan we onder erfgoed?

Erfgoed is een complex begrip. Het is een aanduiding voor objecten, plekken en praktijken die in het heden, met een verwijzing naar het verleden door mensen worden ervaren als van wezenlijk belang. Het gaat om objecten, rituelen, gebouwen, plaatsen en documenten die het stempel erfgoed hebben of krijgen. Wat erfgoed is, staat namelijk niet vast.

Bij erfgoed denk je natuurlijk aan musea, maar ook de Amsterdamse grachtengordel is erfgoed, evenals het Rotterdamse zomercarnaval en de Waddenzee. Zelfs het koken van snert (erwtensoep) is erfgoed. Erfgoed doet zich dus in vele vormen voor en rond erfgoed spelen dan ook uiteenlopende vraagstukken. ‘Welke herbestemming kan deze kerk krijgen?’, ‘Hoe bewaar ik deze collectie op een veilige manier?’, ‘Kan dit historisch landschap op een duurzame manier worden ingericht?’, ‘Hoe komt deze sneakerverzameling tot zijn recht in een tentoonstelling, museum of galerie?’ en ‘Voor wie is deze traditie eigenlijk belangrijk en waarom?’

Binnen de Reinwardt Academie komen al deze vraagstukken aan de orde. Het gaat daarbij niet zozeer om de vraag of iets wel of geen erfgoed is, maar meer om de context waarbinnen erfgoed tot stand komt. Wat betekent het als objecten, rituelen, gebouwen, plaatsen en documenten het stempel erfgoed hebben of krijgen? Waarom is dat stempel van belang en voor wie? Wie zijn betrokken bij het gesprek over erfgoed? Door deze vragen te stellen leer je als student van de Reinwardt Academie om te gaan met erfgoed en daarbij oog te hebben voor verschillende standpunten en belangen.

Wat is een erfgoedprofessional?

Erfgoedprofessionals hebben een grondige kennis van de erfgoedsector, zijn op de hoogte van actuele discussies en onmiddellijk inzetbaar. Met oog voor context en kennis van het verleden dragen ze op een creatieve en praktische manier bij aan ontwikkeling en vernieuwing.

Vanaf het begin van haar bestaan leidt de Reinwardt Academie erfgoedprofessionals op. Waar je als student vroeger vooral werd opgeleid voor een carrière in de museumsector, richten we ons inmiddels al langere tijd op een breder werkveld. Als afgestudeerde erfgoedprofessional kun je op veel verschillende plekken terechtkomen. Je kunt kiezen voor een loopbaan in de museumsector, maar bijvoorbeeld ook aan de slag gaan als educatiemedewerker bij een kunstinstelling, beleidsmedewerker worden bij een gemeente, of als freelance erfgoedprofessional werkzaam zijn.

Kijk hier voor meer informatie over carrièremogelijkheden.

Uniek in Nederland

De bachelor Cultureel erfgoed aan de Reinwardt Academie is de enige hbo-opleiding in Nederland die erfgoedonderwijs in de volle breedte aanbiedt. Dat onderwijs vindt plaats in een kleinschalige setting met een intensieve, persoonlijke begeleiding door deskundige en betrokken docenten. Daarbij is er op allerlei niveaus al heel lang een hechte samenwerking met het werkveld; de toekomstige arbeidsmarkt van studenten.

Daarnaast is de Reinwardt Academie een kennisplatform waar professionals en andere geïnteresseerden uit binnen- en buitenland kennis delen, ervaringen uitwisselen en discussies voeren. Hierdoor zijn we altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen de erfgoedsector en daarbuiten, en zijn we een onderwijsinstelling die wereldwijd wordt gezien als leidend en onderscheidend op het gebied van cultureel erfgoed.

Over de academie

De Reinwardt Academie is onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. We zijn gehuisvest in een monumentaal pand op een unieke locatie in het centrum van Amsterdam.

Aan de Reinwardt Academie studeren ongeveer 550 studenten. Het merendeel volgt de bachelor Cultureel erfgoed. De master Applied Museum and Heritage Studies (AMHS) laat jaarlijks rond de 20 studenten toe.

Wil je meer info over de academie? Kijk dan hier.
Meer info over het onderwijsprogramma? Hier vertellen docenten je over hun vakgebied, en hier lees je meer over het programma.

Delen