Reactie college van bestuur AHK n.a.v. de berichtgeving in Het Parool

Gepubliceerd op

Het college van bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft kennisgenomen van de brandbrief die een groep anonieme studenten heeft gedeeld met de Reinwardt Academie en de vragen daarover die door Het Parool gesteld zijn aan (oud-)medewerkers en studenten van de academie.

Het college van bestuur neemt, net als het management team van de Reinwardt Academie, de signalen over het curriculum van de bacheloropleiding Cultureel erfgoed en de sfeer op de academie serieus. Het college hecht, net als het management team van de academie, veel waarde aan een veilige omgeving waarin op een constructieve manier en met wederzijds respect wordt samengewerkt. Tegelijkertijd staat het college achter de vernieuwing van het curriculum zoals dat vanaf 2020 is ingevoerd. Het college heeft gezien dat de studieleiders en directie van de academie dit proces op een zorgvuldige manier doorlopen.

In de afgelopen jaren heeft het college, net als het management team van de Reinwardt Academie, opengestaan voor diverse, ook kritische geluiden uit de academie. Het college ziet dat de academie goede stappen heeft gezet op het gebied van onderwijsvernieuwing. Er is uiteraard altijd ruimte voor verdere verbeteringen. De resultaten van onderwijsevaluaties en de Nationale Studenten Enquête, alsmede rechtstreekse feedback van studenten en docenten, zijn hierbij van grote waarde. Het college heeft vertrouwen in de leiding en medewerkers van de Reinwardt Academie om blijvend zorg te dragen voor een goed, uitdagend curriculum, dat gedragen wordt door een professioneel team van docenten en medewerkers, en dat aansluit bij de noodzakelijke competenties van een hedendaagse erfgoedprofessional.

Mocht je n.a.v. de brandbrief en/of het artikel in Het Parool graag iemand spreken van de Reinwardt Academie, mail naar rwa-communicatie@ahk.nl dan nemen wij in de week van 14 augustus contact met je op. Vanaf 15 augustus zijn wij weer telefonisch bereikbaar op +31(0)20 5277100

Delen