AHK-alumni laten van zich horen in de Kunsten Monitor 2022

Gepubliceerd op

Een stevige basis voor de beroepsuitoefening, gedaalde werkloosheid en een verder stijgend uurloon, dat zijn enkele van de resultaten van de Kunsten Monitor 2022 in een notendop; hét landelijk onderzoek onder alumni. Ruim 260 recent afgestudeerden van de academies van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Academie van Bouwkunst, Academie voor Theater en Dans, Breitner Academie, Conservatorium van Amsterdam, Nederlandse Filmacademie en Reinwardt Academie) deden mee aan dit jaarlijkse onderzoek. De uitslagen geven inzicht in de weg van afgestudeerden naar de arbeidsmarkt. Een overzicht. 

AHK-alumni tevreden over gevolgde opleiding 
De afgestudeerden zijn tevreden over de voorbereiding op het uitoefenen van hun beroep en hebben een goede basis om zich in hun loopbaan verder te ontwikkelen. Wel vinden ze dat de voorbereiding op het starten van de arbeidsmarkt en de zakelijke kanten van het beroep verbeterd kan worden. Daarnaast is de tevredenheid rondom de kwaliteit van de docenten en de opbouw van het programma iets gedaald en blijft toetsen en beoordelen een aandachtspunt. Maar de tevredenheid over deze onderwerpen ligt nog altijd hoger dan de tevredenheid van andere kunsthogescholen. Als de afgestudeerden het nog eens over zouden moeten doen, zou 73% weer kiezen voor dezelfde opleiding aan de AHK.  

Meer AHK-alumni werkzaam in vakgebied 
De werkloosheid onder afgestudeerden is gedaald naar 1,9%. Dit percentage is lager vergeleken met het landelijke cijfer van de kunsthogescholen (3,1%). Een zeer groot deel van de afgestudeerden is geheel of gedeeltelijk werkzaam in het eigen vakgebied waarvoor ze opgeleid zijn (92%). Dit is een hoger percentage dan in 2021 (88%). Het aantal zzp’ers is licht gestegen; iets meer dan de helft (52%) geeft in 2022 aan zzp’er te zijn. Het gemiddelde bruto-uurloon is verder gestegen naar €15,38.  

Annet Lekkerkerker, voorzitter van het College van Bestuur, reageert op de resultaten:
"Door onze recente alumni te ondervragen krijgen we een betrokken terugblik op onze opleidingen en het is goed te lezen dat onze oud-studenten tevreden terugkijken op hun opleiding. Hun kritische noten sporen ons aan om te blijven verbeteren op de genoemde onderdelen. Het is mooi dat zo’n groot deel van onze afgestudeerden goed landt in het werkveld. En bovendien dat hun uurloon weer ietsje is gestegen is. Een ontwikkeling waarvan ik hoop dat die zich ferm doorzet, want de professionals werkzaam in kunst en cultuur verdienen fair pay!" 

Delen