Reinwardt Academie en Vrije Universiteit bieden samen nieuwe minor Religieus erfgoed in Amsterdam aan

Gepubliceerd op

Reinwardt Academie en Vrije Universiteit intensiveren samenwerking rondom religieus erfgoed.

De Reinwardt Academie (RWA) en de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU-FRT) bieden vanaf studiejaar 2022-2023 samen de minor Religieus erfgoed in Amsterdam aan. In deze interdisciplinaire minor gaan studenten in gesprek met specialisten, wetenschappers, studenten van andere instellingen, beheerders en beleidsmakers over vragen als: Hoe draagt religieus erfgoed bij aan de identiteit van een dorp, stad of land? Welk verhaal vertellen religieuze gebouwen of objecten over onze identiteit? Hoe kun je erfgoed inzetten om dat verhaal over heden en verleden te versterken? Welke invloed heeft de toenemende sluiting van religieuze gebouwen en bijbehorende musealisering van religieus erfgoed hierop? En wat zegt het religieus erfgoed over de geschiedenis van Amsterdam? 

Paul Ariese, docent en promovendus religieus erfgoed aan de Reinwardt Academie: “De afgelopen twee jaar hebben RWA en VU-FRT al succesvol samengewerkt op het gebied van religieus erfgoed. Studenten, werkveldvertegenwoordigers en de betrokken docenten zijn zeer enthousiast over deze samenwerking. Met de gezamenlijke minor wordt de relatie tussen RWA en VU-FRT verinnigt en gelijkgetrokken, en ook de verbinding met het werkveld versterkt.” August den Hollander, hoogleraar Religieus erfgoed aan de VU: “Middels het traject ‘Religieus erfgoed in Amsterdam’ kunnen we gezamenlijk een nieuwe generatie studenten opleiden die is toegerust om actief in te spelen op maatschappelijke uitdagingen als secularisatie, ontkerkelijking, herbestemming en musealisering van religieus erfgoed, multiculturalisme, en religieuze diversiteit.” In de afgelopen jaren hebben de Reinwardt Academie en de VU goede banden opgebouwd met de belangrijkste spelers op het gebied van religieus erfgoed in Nederland, naast de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat het bijvoorbeeld om erfgoedinstellingen als Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, Museum Catharijneconvent, Joods Cultureel Kwartier, Tropenmuseum, Imagine IC, PARCUM (Vlaanderen) en Stichting Oude Groninger Kerken.

Ook het werkveld juicht de aandacht voor religieus erfgoed in het onderwijs toe. Dewi Kuen, Urban Producer bij COUP Group en alumna van de Reinwardt Academie, benadrukt de urgentie: “De trend van krimpende en uitstervende kerkgemeenschappen zal zich onvermijdelijk voortzetten, waardoor er binnen vijftien jaar voor een substantieel aantal kerken gezocht moet worden naar een duurzaam toekomstperspectief. Om hierop te kunnen anticiperen is kennis en kunde noodzakelijk. Onderwijs staat wat dit betreft aan de basis.” En Birgit Büchner, directeur van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, stelt: “Het is van vitaal belang dat de kennis over religieus erfgoed de komende jaren versterkt wordt. In een seculariserende samenleving zou het, als we daar niet voor opletten, tussen wal en schip kunnen raken en voorgoed verdwijnen. Het maatschappelijk belang en de vertelkracht van religieus erfgoed dat een grote diversiteit in zich herbergt, verdient echter onze aandacht. Werken aan behoud en ontsluiting kan op de lange termijn alleen slagen als de daartoe geëigende studierichtingen en beroepsopleidingen zich bewust zijn van het taakgebied.”

De minor ‘Religieus erfgoed in Amsterdam’ is toegankelijk voor 3de jaars WO-studenten en 3de & 4de jaars HBO-studenten, en is met name interessant voor studenten uit verschillende studierichtingen in de Humaniora, van religie/theologie tot architectuur, van erfgoed tot communicatie en mediastudies, en van toerisme tot management. Vakken van de minor kunnen ook als losse keuzevakken worden gevolgd. Meer informatie is te vinden op Kies-op-Maat en op de website van de Vrije Universiteit.

Delen