Bericht n.a.v. persconferentie van 12 januari 2021

Gepubliceerd op

Beste studenten en medewerkers van de Reinwardt Academie,

De maatregelen die afgelopen dinsdag, 12 januari, zijn genomen voor de periode tot 9 februari hebben geen invloed op de huidige stand van zaken binnen de Reinwardt Academie. Ik som ze hieronder nogmaals op:

- Tijdens de lockdown periode kunnen er geen lessen op de Reinwardt Academie plaatsvinden.

- Alle overleggen, vergaderingen en andere bijeenkomsten vinden online plaats.

- Studenten die thuis geen mogelijkheden hebben om te studeren kunnen beperkt op de academie terecht om individueel te studeren.

- De mediatheek is gedeeltelijk open, klik hier voor meer informatie.

- Medewerkers die hun werk thuis kunnen doen, werken thuis.

- Medewerkers die hun werk niet thuis kunnen doen, mogen naar de academie komen. Hun werk wordt gerekend tot de zogenaamde cruciale beroepen, waarvoor mag worden gereisd.

Studenten en medewerkers die naar de academie willen komen, moeten zich vooraf melden bij OSL, via rwa-studentenloket@ahk.nl.

Ook de andere afspraken uit het protocol blijven van kracht.

Heb je vragen? Stel ze dan aan je leidinggevende (voor medewerkers),  de studieleiders Joke Bosch, Simone Stoltz (voor bachelorstudenten) of Menno Welling (voor masterstudenten). 

Hou vol en blijf gezond!

Nel van Dijk

Delen