Bachelor Cultureel erfgoed en Master Applied Museum and Heritages Studies beiden positief beoordeeld

Gepubliceerd op

Zowel de bachelor- als de masteropleiding van de Reinwardt Academie kunnen de komende zes jaar met vertrouwen tegemoet zien. Er waren lovende woorden voor de richting die beiden opleidingen zijn ingeslagen en voor het vernieuwde curriculum dat daarvan het gevolg is. 

Op 19 augustus heeft de NVAO een positief besluit genomen over de nieuwe hbo-master Applied Museum and Heritage Studies (AMHS). De NVAO baseerde zich daarbij op het adviesrapport van het panel dat de nieuwe master op 17 juli beoordeelde. Het panel concludeert dat de master niet alleen toegankelijker is geworden, maar ook dat het een goede samenhang vertoont, transparant is en beter studeerbaar. Verder oordeelt het panel dat de master actueel en toekomstgericht is, waarbij ze stelt: “Met de inrichting van het programma is een adequate focus aangebracht in relatie tot actuele thema’s en behoeften van het werkveld (ethiek, duurzaamheid, inclusiviteit en digitale technologie).  

Het adviesrapport van de bachelor Cultureel erfgoed is eveneens positief en ter besluitvorming aan de NVAO voorgelegd. De opleiding voldoet net als de master aan alle standaarden uit het beoordelingskader en ook hier zijn er lovende woorden: “De academie beschikt over een duidelijke visie op erfgoed en op de ontwikkelingen in de erfgoedsector. Die visie komt helder tot uiting in het beroepsprofiel en de onderwijsvisie van de opleiding”. Het hoge niveau van de afstudeerwerken en de uitstekende relaties met het werkveld werden als zeer positieve aspecten van de opleiding benoemd. 

Delen