Reinwardt geeft workshop storytelling in monumentenzorg

Gepubliceerd op

Op 7 november vond het Nationaal Monumentencongres 2019 plaats in Deventer. Het jaarlijkse congres over erfgoedzorg en de herontwikkeling en herbestemming van historisch vastgoed had dit keer als thema ‘Recht uit het hart: vrijwilligers en vakmanschap’. Een van de workshops tijdens het evenement werd verzorgd door BOEi en de Reinwardt Academie.

Op het Nationaal Monumentencongres stonden dit jaar vrijwilligers en vakmensen centraal. Hoe kunnen zij zich zo vakkundig mogelijk inzetten voor monumenten? Over deze vraag bogen bezoekers zich tijdens diverse interactieve deelsessies op verschillende monumentale locaties.

De monumentenzorg democratiseert
Reinwardt-docenten Marjan Otter, Fieke Tissink en Nancy van Asseldonk gaven de workshop ‘Kloppend hart: sterke verhalen’. Dit deden zij in samenwerking met Menje Almekinders en Michiel Rohlof van BOEi, pionier op het gebied van restauratie en herbestemming van cultureel erfgoed. Hoe zet je storytelling in om een restauratie of herbestemming van een monument tot een positief einde te brengen? De monumentenzorg democratiseert en bezoekers en omwonenden gaan steeds vaker zitten op de stoel van monumentenzorgers en herbestemmers. Met al die stakeholders wordt het juist formuleren en vormgeven van het verhaal van een gebouw steeds belangrijker.

Aan de hand van een concrete, lokale casus – de Zwarte Silo – leerden deelnemers storytelling te gebruiken in verschillende fasen van een herbestemmingstraject. De workshop werd afgesloten met een levendige discussie over het belang van een goed verhaal, het juiste moment van inzetten van storytelling en de verbindende kracht ervan. 

Delen