Michiel Schwarz presenteert ‘Straatwaarden’ bij FARO Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed

FARO / Fotograaf: Jonathan Sommereyns

Gepubliceerd op

Op uitnodiging van FARO, het Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed, sprak Michiel Schwarz (Straatwaarden-onderzoeker) op 1 december jl. in Leuven over sociaal-duurzaam ontwerpen en erfgoed. Schwarz gaf de lezing in het kader van het FARO-congres ‘Groot Onderhoud’ met als thema duurzaamheid en erfgoed. 

Andere sprekers op de bijeenkomst in het provinciehuis Vlaams-Brabant waren Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Patrick Allegaert, voorzitter Overleg Cultureel Erfgoed. Schwarz presenteerde zijn ‘sustainistisch’ perspectief op erfgoed en ontwerpen, dat ook centraal staat in het eerder dit jaar verschenen Reinwardt-publicatie Straatwaarden: In het nieuwe speelveld van maatschappelijke erfgoedpraktijken. Het op zijn lezing volgende rondetafelgesprek ging over sociaal-duurzaam ontwerpen in relatie tot musea en erfgoed met Sigrid Bosmans (Museum Hof van Busleyden / Erfgoedcel Mechelen), Floortje van Tomme (Tapis Plein), Evelien Bracke (Designmuseum Gent) en Sep Verboom (Livable.world).

De discussie spitste zich toe op de vormen van co-design in musea en erfgoedprocessen. Een aspect daarvan is het ‘lokale’ gehalte van waarden en kwaliteiten die bij erfgoed aan de orde zijn. Daarbij lijkt het Vlaamse stelsel van 19 zogeheten ‘Erfgoedcellen’, die zich inzetten voor cultureel erfgoed in stad of region, een interessante institutionele vorm voor lokaal ‘erfgoed-maken’. In dit opzicht biedt de Leuvense ontmoeting in het komende jaar wellicht aanknopingspunten voor het Straatwaarden 2.0-onderzoek.

Delen