Erfgoedarena 22 november. Erfgoedwijsheid: een vorm van kritische erfgoededucatie?

Gepubliceerd op

De Erfgoedarena van woensdag 22 november gaat over Erfgoedwijsheid. In het nieuwe regeerakkoord staat dat iedere scholier verplicht het Rijksmuseum in Amsterdam bezoekt en de tekst, melodie en achtergrond van het Nederlandse volkslied het Wilhelmus leert kennen. Het voorstel deed veel stof opwaaien, ook in de media. De keuzes, maar ook het debat daarover roepen vragen op over de rol van erfgoed in onze samenleving. Moet juist daar niet veel meer aandacht voor komen, in het onderwijs, maar ook daarbuiten? Wat levert het op als wij inzetten op erfgoedwijsheid door erfgoedkwesties met alle belangen en emoties daaromheen in kaart te brengen en die in een divers gezelschap te bespreken?

De stelling van deze Erfgoedarena is: erfgoedwijsheid zorgt ervoor dat mensen zich bewust, kritisch en actief in een door en door ‘vererfgoediseerde’ samenleving bewegen. Hoe urgent vinden wij het om hierin te investeren? Zorgt aandacht voor erfgoedwijsheid ervoor dat wij de dynamiek rond erfgoed beter begrijpen en zelf voor ondertitels en toelichtingen bij erfgoed kunnen zorgen? Welke tools kunnen we hiervoor inzetten? Mogelijk is één daarvan het zgn. emotienetwerken, een nieuwe methode voor de omgang met erfgoed. Deze focust op uiteenlopende gevoelens die mensen bij een erfgoed-item hebben.

Praat mee over erfgoedwijsheid onder leiding van Norah Karrouche (Vrije Universiteit Amsterdam/ Erasmus Universiteit Rotterdam). Hester Dibbits (Reinwardt Academie / Erasmus Universiteit Rotterdam) en Marlous Willemsen (Imagine IC) zullen het debat inleiden en een mini-workshop ‘erfgoedwijsheid’ verzorgen. Robin van Westen (Waag Society) laat zien hoe digitale visualisaties kunnen bijdragen aan erfgoedwijsheid. Reinwardt alumna Jacquelien Vroemen presenteert uitkomsten van haar afstudeeronderzoek voor de MA Museology naar 'erfgoedwijze' projecten in het onderwijs en Marijke Huisman maakt u deelgenoot van haar ervaringen als universitair docent erfgoededucatie aan de Universiteit Utrecht. We sluiten af met onze traditionele netwerk borrel.

Aanmelden

Woensdag 22 november 2017 20.00-22.00 uur. Inloop: 19.30 uurReinwardt Academie, Hortusplantsoen 1-3, 1018 TZ, Amsterdam. Aanmelden

Deze Erfgoedarena komt tot stand in samenwerking met de route-commissie Levend Verleden van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en de partners van het onderzoeksproject Emotienetwerken rond Erfgoed in Educatieve Settings (EmErEd). Dit project wordt gefinancierd binnen het thema-programma JOIN voor de NWA-route “Op Weg naar Veerkrachtige Samenlevingen”. De partners in het EmErEd-project zijn: de Reinwardt Academie (AHK), het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), het Center for Historical Culture (EUR), Imagine IC, Museum Gouda, Waag Society en Centrum Educatieve Dienstverlening (CED-groep).

Delen